CNC yn cynnal cynhadledd ryngwladol yn ymwneud â drôns

Llantisilio Mountain Fire

Bydd cynhadledd yn sôn am y modd y gall technoleg drôns ddiogelu a chyfoethogi’r amgylchedd yn dod ag arbenigwyr o’r DU, Iwerddon ac Ewrop i Ogledd Cymru.

Mae asiantaethau amgylcheddol yn defnyddio drôns fwyfwy er mwyn helpu i reoli digwyddiadau, taclo troseddau gwastraff, archwilio asedau a monitro’r amgylchedd. 

Yn awr, yn ystod y deuddydd, bydd arbenigwyr yn trafod arferion gorau a sut y gall y naill ddysgu gan y llall. 

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn cynnal y gynhadledd ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam ar 29 a 30 Ionawr. 

Meddai Martin Davies, sy’n arwain rhaglen drôns CNC: 

“Mae’r defnydd o ddrôns yn fwyfwy pwysig bellach o ran rheoli a diogelu’r amgylchedd.

“Maen nhw’n ychwanegiad amhrisiadwy at ein harfau rheoleiddio ac maen nhw’n chwarae rhan fwyfwy pwysig yn y ffordd yr ydym yn taclo amrywiaeth eang o weithgareddau amgylcheddol, o reoli digwyddiadau a thaclo troseddau gwastraff, i archwilio ein hasedau a monitro ein coedwigoedd, ein cynefinoedd a’n dyfrffyrdd.

“Bydd y gynhadledd, y gyntaf o’i bath yng Nghymru, yn cynnig cyfle i ystyried y modd y defnyddir drôns ar hyn o bryd, rhannu syniadau a phrofiadau, datblygu canolfan gyfathrebu a datblygu ffyrdd newydd o gyflwyno dysgu integredig.

“Byddwn hefyd yn ystyried sut y gall technoleg newydd ehangu’r defnydd a wneir o ddrôns ar hyn o bryd mewn meysydd gwaith eraill.” 

Ymhellach, bydd y mynychwyr yn cael cyfle i weld drôns ar waith pan fydd timau o’r asiantaethau a’r prifysgolion, ynghyd â CNC, yn eu harddangos yn hedfan yn ysgol ddrôns y brifysgol yn Llaneurgain.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru