Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cynllun llifogydd CNC yn amddiffyn cartrefi yn Llanelli

New flood defence scheme

Llwyddodd cynllun llifogydd newydd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn ardal Pwll, Llanelli, sy’n werth £1.6 miliwn, i amddiffyn 139 o gartrefi rhag llifogydd ar ôl i law trwm effeithio yr ardal.

Ddydd Llun (1 Awst) disgynnodd 40 milimetr o law yn yr ardal a chyhoeddwyd tri o rybuddion llifogydd ar gyfer Llanelli a’r dalgylch gwledig i’r gorllewin o’r dref.

Y lefelau dŵr yma yn yr Afon Dulais oedd y rhai uchaf i’w cofnodi ers i’r cynllun gael ei gwblhau.

Nos Lun roedd gweithwyr CNC ar y safle yn monitro’r cynllun ac yn helpu’r awdurdod lleol.

Meddai Phillip Pickersgill, Rheolwr Perygl Llifogydd ac Arfordiroedd Ardal yn Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Ar y cyfan fe weithiodd y cynllun llifogydd yn dda, mae wedi’i gynllunio i amddiffyn 1 siawns mewn 100 gartrefi, o lifogi.

“Mae hwn wedi bod yn ddatblygiad pwysig yn ardal y Pwll ac mae’n rhan o gannoedd o filltiroedd o amddiffynfeydd llifogydd rydym wedi’u hadeiladu o amgylch Cymru.

“Gobeithio y bydd yn tawelu meddyliau pobl yr ardal sydd wedi bod yn byw gyda bygythiad llifogydd ers sawl blwyddyn bellach.”

Bydd rhai gwersi’n cael eu dysgu yn sgil y digwyddiad, gan fod ambell garej yn Nheras Bassett wedi dioddef llifogydd.”

Ar hyn o bryd does dim esboniad i’r mater yma sy’n awr yn cael ei ymchwilio.

Ychwanegodd Phil Pickersgill:

“Byddwn yn adolygu’r digwyddiad er mwyn gweld pa welliannau y gellir eu gwneud ar gyfer y dyfodol.

“Ni allwn rwystro llifogydd rhag digwydd yn gyfan gwbl, ond fe allwn amddiffyn pobl yn well trwy gyfrwng cynlluniau o’r fath.”

Cafodd y cynllun, a ariannir gan Lywodraeth Cymru ac sy’n cynnwys mur 90 metr o hyd sy’n sianelu unrhyw orlifiant i bwll dalgylch, ei gwblhau yn 2013.

Mae’n lleihau’r perygl llifogydd ar gyfer ardal y Pwll, sydd wedi dioddef llifogydd o du Afon Dowlais yn y gorffennol, yn fwyaf diweddar yn 2009.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.