CNC yn ymgynghori ynghylch cais newydd am drwydded ar gyfer safle tirlenwi yn Sir y Fflint

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wrthi’n ymgynghori ynghylch cais newydd am drwydded ar gyfer safle tirlenwi yn Sir y Fflint.

Gwrthodwyd cais cynharach ar gyfer yr un lleoliad, yn Alltami, gan CNC, oherwydd yr arogleuon posibl a allai effeithio ar yr ardal.

Yn awr, yn seiliedig ar dechnoleg newydd, mae RJS Civil Engineering Limited wedi ailymgeisio am drwydded amgylcheddol ar gyfer safle tirlenwi gwastraff nad yw’n beryglus a fyddai’n gallu cymryd 325,000 tunnell o wastraff bob blwyddyn.

Bydd CNC yn cynnal sesiwn galw heibio ddydd Mawrth 17 Mai, 3pm-7pm, yng Ngwesty Beaufort Park, Yr Wyddgrug, fel y gall pobl gael mwy o wybodaeth am y cais a lleisio’u barn.

Meddai Paul Wright, Arweinydd y Tîm Rheoleiddio Diwydiannau yn Cyfoeth Naturiol Cymru: “Dim ond os byddwn yn fodlon fod ei gynlluniau manwl yn nodi’n glir y gall weithredu’n ddiogel, heb niweidio’r amgylchedd na chymunedau lleol, y byddwn yn rhoi trwydded amgylcheddol i gwmni.

“Yn awr, rydym yn ymgynghori gyda thrigolion lleol a sefydliadau perthnasol, a byddwn yn craffu’n fanwl ar y cais. Bydd yr holl wybodaeth berthnasol yn cael ei hystyried cyn y byddwn yn gwneud penderfyniad.”

Dyddiad cau’r ymgynghoriad yw dydd Iau 2 Mehefin 2016.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru