CNC yn clirio pont wrth i Storm Emma a’r ‘Dihiryn o’r Dwyrain’ daro

Debris at a road bridge in Llechryd, Ceredigion

Bu Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gweithio’n ddiflino'r wythnos diwethaf er mwyn clirio swm enfawr o falurion oddi ar bont yn Llechryd, Ceredigion, cyn i Storm Emma a’r ‘Dihiryn o’r Dwyrain’ gyrraedd Cymru.

Mae gwaith clirio wedi cael ei gynnal ar y bont ers blynyddoedd, ond yn sgil glaw trwm dros y gaeaf roedd y rhwystr yn fwy na’r arfer. 

Fel arfer byddai’r gwaith yn cael ei gwblhau gan ddefnyddio rhan o wely’r afon fel llwybr mynediad i gloddiwr.

Ond o ganlyniad i swm y malurion eleni, roedd gwely’r afon wedi cael ei sgwrio ac nid oedd hi’n ddiogel i’r tîm ddefnyddio’r llwybr mynediad arferol.

Wrth i’r ddwy system dywydd daro, llogwyd cloddiwr gyda chyrhaeddiad pellach er mwyn llusgo’r malurion at ymyl yr afon ac o fewn cyrraedd cloddwyr arferol.

Yn y cyfamser, bu Cyngor Ceredigion yn gyfrifol am reoli’r traffig er mwyn sicrhau diogelwch tîm CNC.

Dywedodd Neil Davies, Arweinydd Tîm Gweithredoedd CNC:

“Pan fydd malurion yn casglu yn y modd yma, gall gael effaith fawr ar lifogydd, dyna’r rheswm ein bod ni’n clirio’r afonydd pan fydd unrhyw broblemau.

“Roedd tipyn o falurion wedi casglu yn Llechryd yn barod dros y gaeaf, ac roeddem yn gwybod o ragolygon y tywydd fod y broblem ar fin gwaethygu, roedd rhaid i ni weithredu.”

“Rydym yn cydweithio gyda Chyngor Ceredigion ar y math yma o waith o hyd, a gyda’n gilydd llwyddom i glirio’r bont a sicrhau fod y perygl o lifogydd wedi’i leihau cyn i’r gwaethaf o’r stormydd daro.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru