CNC yn dathlu Diwrnod Pysgod Mudol

salmon smolt on some rocks

Rydym yn dathlu Diwrnod Pysgod Mudol gyda digwyddiadau ar gyfer pobl yng Ngogledd a De Cymru.

Nod y dydd ar ddydd Sadwrn 21 Mai yw codi ymwybyddiaeth o'r teithiau a rhwystrau sy'n wynebu pysgod ar eu ffordd i fyny ac i lawr yr afon i fwyta a magu.

Bydd y digwyddiadau hyn yn rhoi cyfle i weld trapiau a llwybrau pysgod a dysgu mwy am sut mae CNC yn cynorthwyo a monitro symudiadau pysgod.

Ar gyfer pobl yng Ngogledd Cymru

Bydd trap pysgod CNC ar y Ddyfrdwy ger y Gored yng Nghaer ar agor rhwng 11:00-2:00. Gall pobl a theuluoedd ddod draw i gael golwg ar y trap, dysgu sut mae'n gweithio a gobeithio gweld rhai pysgod yn y trap.

Bydd Partneriaeth Dyfrdwy yno hefyd i siarad am sut maent yn gweithio gyda CNC i wella yr afon i bysgod a bywyd gwyllt a bydd Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru yn esbonio am rywogaethau ymledol a'r niwed maent yn ei achosi i’n hafonydd.

Ar gyfer pobl yn Ne Cymru

Mae diwrnod o hwyl i'r teulu yn cael ei gynnal ger y llwybr pysgod ar Forglawdd Bae Caerdydd rhwng 12 hanner dydd a 4pm. Cynhelir sgyrsiau, paentio wynebau, cystadlaethau, gemau a gweithgareddau celf a chrefft.

Yn ogystal bydd cyfle i ddysgu mwy am y llwybr pysgod, y pysgod sy’n ei ddefnyddio’n ddyddiol a'r amgylchedd tanddwr. Trefnir y digwyddiad ar y cyd ag Ymddiriedolaeth Afonydd De-ddwyrain Cymru, Dwr ​​Cymru Welsh Water ac Awdurdod Harbwr Caerdydd.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru