Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

CNC yn dathlu Diwrnod Pysgod Mudol

salmon smolt on some rocks

Rydym yn dathlu Diwrnod Pysgod Mudol gyda digwyddiadau ar gyfer pobl yng Ngogledd a De Cymru.

Nod y dydd ar ddydd Sadwrn 21 Mai yw codi ymwybyddiaeth o'r teithiau a rhwystrau sy'n wynebu pysgod ar eu ffordd i fyny ac i lawr yr afon i fwyta a magu.

Bydd y digwyddiadau hyn yn rhoi cyfle i weld trapiau a llwybrau pysgod a dysgu mwy am sut mae CNC yn cynorthwyo a monitro symudiadau pysgod.

Ar gyfer pobl yng Ngogledd Cymru

Bydd trap pysgod CNC ar y Ddyfrdwy ger y Gored yng Nghaer ar agor rhwng 11:00-2:00. Gall pobl a theuluoedd ddod draw i gael golwg ar y trap, dysgu sut mae'n gweithio a gobeithio gweld rhai pysgod yn y trap.

Bydd Partneriaeth Dyfrdwy yno hefyd i siarad am sut maent yn gweithio gyda CNC i wella yr afon i bysgod a bywyd gwyllt a bydd Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru yn esbonio am rywogaethau ymledol a'r niwed maent yn ei achosi i’n hafonydd.

Ar gyfer pobl yn Ne Cymru

Mae diwrnod o hwyl i'r teulu yn cael ei gynnal ger y llwybr pysgod ar Forglawdd Bae Caerdydd rhwng 12 hanner dydd a 4pm. Cynhelir sgyrsiau, paentio wynebau, cystadlaethau, gemau a gweithgareddau celf a chrefft.

Yn ogystal bydd cyfle i ddysgu mwy am y llwybr pysgod, y pysgod sy’n ei ddefnyddio’n ddyddiol a'r amgylchedd tanddwr. Trefnir y digwyddiad ar y cyd ag Ymddiriedolaeth Afonydd De-ddwyrain Cymru, Dwr ​​Cymru Welsh Water ac Awdurdod Harbwr Caerdydd.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.