Bwrdd CNC i gyfarfod yn Nolgellau

Gwahoddir pobl i ddod i un o gyfarfodydd Cyfoeth Naturiol Cymru, a gweld y Bwrdd yn trafod ei fusnes.

Amser: 11:00yb – 3:30yp, Cyfarfod â’r Bwrdd 1:00yp – 1:45yp

Dyddiad: Dydd Iau 17 Mawrth 2016

Lleoliad: Canolfan Ymwelwyr Coed y Brenin, Dolgefeiliau, Dolgellau, Gwynedd. LL40 2HZ

Mae’r pynciau trafod ar y rhaglen yn cynnwys Cynllun Busnes a Chyllideb 2016-17, adroddiad ar reoli stociau o eog a sewin, a chynnydd ar Adroddiad Cyflwr Adnoddau Naturiol.

Bydd gan bobl gyfle, hefyd, i gyfarfod aelodau’r Bwrdd, a thrafod pynciau’r rhaglen wedi i’r cyfarfod ddod i ben.

Dylai’r sawl sy’n dymuno dod i’r cyfarfod gysylltu â ysgrifenyddiaethbwrddcnc@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk cyn y cyfarfod.

Bydd y papurau sydd i’w cyflwyno a’u trafod yn y cyfarfod ar gael i’w gweld ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru bum diwrnod gwaith cyn y cyfarfod.

Mae’r rhaglen a phapurau ar gyfer y cyfarfod ar gael i’w gweld ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru