Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

CNC yn cymeradwyo cynllun monitro gwaredu gwaddodion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cymeradwyo’r cynllun monitro ar gyfer gwaredu yn nyfroedd Cymru ddeunydd wedi’i garthu o safle datblygu gorsaf bŵer Hinkley Point C ym Môr Hafren.

Dyma oedd yr amod olaf yn y drwydded forol yr oedd yn rhaid i ddeiliad y drwydded ei fodloni cyn i CNC roi caniatâd i waredu’r gwaddodion.

Mae’r cynllun yn nodi sut y bydd arolygon o’r safle gwaredu oddi ar arfordir De Cymru, a elwir yn ‘Cardiff Grounds’, yn cael eu cynnal er mwyn monitro a sicrhau bod y deunydd yn gwasgaru.

Mae samplau a gymerwyd ar y safle carthu arfaethedig wedi’u dadansoddi eisoes gan arbenigwyr annibynnol, ar sail canllawiau rhyngwladol, a gwelwyd bod y canlyniadau cemegol a radiolegol oddi mewn i derfynau derbyniol.

Ar sail hyn, cyhoeddodd CNC yn ôl ym mis Mawrth eleni ei fod yn fodlon na fydd y deunydd a gaiff ei garthu yn niweidio pobl, yr amgylchedd na bywyd gwyllt sy’n byw ger y safle gwaredu.

Meddai John Wheadon, Rheolwr Gwasanaethau Trwyddedu yn CNC:

“Rydym yn gwneud yn siŵr na fydd gweithgareddau o’r fath yn niweidio amgylchedd y môr, sy’n gartref i gynefinoedd a bywyd gwyllt gwerthfawr ac sy’n hynod bwysig i’n lles a’n heconomi.

“Gwyddom ei fod yn destun pryder mawr i nifer o bobl, ond rydym eisiau eu sicrhau bod yr holl elfennau yn y cais wedi’u hystyried yn fanwl.

“Fel amod ar y drwydded, rhaid oedd i ddeiliad y drwydded gynnal gwaith samplu a monitro ychwanegol ar y safle gwaredu. Maen nhw wedi gwneud hyn, ac yn awr rydym wedi rhoi ein caniatâd terfynol i’r cwmni waredu’r gwaddodion ar ‘Cardiff Grounds’.

“Rydym yn hyderus na fydd y gweithgaredd arfaethedig yn niweidio pobl na’r amgylchedd a bod y deunydd yn addas i’w waredu.”

Bydd y gwaith yn cael ei wneud gan NNB Gen Co, a gafodd drwydded forol gan CNC yn 2014 ar gyfer gwaredu deunydd wedi’i garthu.

Gellir cael mwy o wybodaeth am y drwydded forol a chanlyniadau’r gwaith samplu ar wefan CNC www.naturalresources.wales/CardiffGroundsSedimentDisposal

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.