Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Dadorchuddio cerfluniau coetir newydd

Red deer Fforest Fawr

Gan ein bod wedi cael rhagflas o’r gwanwyn yng Nghymru o’r diwedd yr wythnos hon, caiff teuluoedd a cherddwyr yn Fforest Fawr, Tongwynlais eu croesawu gan lu o gerfluniau coetir newydd.

Aeth Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ati i gomisiynu’r artist Simon O’Rouke i greu 10 o gerfluniau anifeiliaid o gochwydden, ac maent wedi’u gosod ar hyd llwybr cerdded. 

Mae’r newydd-ddyfodiaid yn darlunio’r bywyd gwyllt a fyddai wedi crwydro’r goedwig ers talwm, ond sydd bellach wedi diflannu. Gyda phob un ceir cerdd yn adrodd hanes y goedwig a’i bywyd gwyllt. 

Cyn comisiynu’r gwaith celf, gofynnodd CNC i blant ysgol am awgrymiadau, a dewiswyd y syniad hwn yn y pen draw. 

Bydd y teulu newydd o gerfluniau’n disodli cerfweithiau eraill ar y llwybr, y bu’n rhaid eu symud ymaith y llynedd gan eu bod wedi pydru. 

Mae ambell un o’r hen gerfweithiau’n dal i fod ar y llwybr a chyn bo hir byddant yn cael eu hadnewyddu. 

Meddai Mike James, Rheolwr Coetir yn Cyfoeth Naturiol Cymru: 

“Mae Fforest Fawr yn lle gwych i ymweld ag ef, ac eisoes mae’n denu teuluoedd, cerddwyr, beicwyr a marchogwyr o bell ac agos. 

“Gobeithio y bydd pobl yn mwynhau ein llwybr cerfluniau newydd, ac y bydd cymeriadau’r coetir yn dod â stori’r goedwig, ei bywyd gwyllt a’i hanes yn fyw. 

“A chyda’r stori, daw neges gref – pwysigrwydd gofalu am ein hamgylchedd a’n coedwig er mwyn i’r bywyd gwyllt sy’n byw yno ar hyn o bryd allu parhau i ffynnu yno am flynyddoedd i ddod.” 

Rhwng 8-25 Mai bydd CNC hefyd yn dechrau uwchraddio’r llwybrau troed ar hyd y llwybr cerfluniau, yn barod ar gyfer ymwelwyr newydd dros yr haf. Bydd y llwybr troed yn parhau i fod ar agor yn ystod y cyfnod hwn. 

Ym mis Medi bydd gwaith i gael gwared ag oddeutu 4,000 o goed llarwydd heintiedig yn cychwyn. Yn ystod y cyfnod hwn bydd yn rhaid cau rhai rhannau o’r goedwig a gofynnir i bobl gadw at y gwyriadau, y bydd arwyddion clir wedi’u codi ar eu cyfer.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.