Offeryn newydd i helpu i gynyddu diddordeb ym mhysgodfa Cilfach Tywyn

an inlet at low tide

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi creu proffil ar-lein ar gyfer pysgodfa Cilfach Tywyn i hysbysu’r diwydiant ynghylch ei stociau cocos ac i helpu i roi hwb i’r economi leol. 

Mae’r proffil yn caniatáu rhannu manylion megis statws stociau, sgil-ddalfeydd a pherygl cynefin y gwely cocos yn Ne Orllewin Cymru, ar lefel ryngwladol â deilyddion trwyddedau a darpar brynwyr.

Drwy sicrhau bod mwy o wybodaeth ar gael i brynwyr a phroseswyr bwyd môr, mae CNC yn gobeithio y bydd yn cynyddu cystadleuaeth ac yn codi prisiau cocos – a fydd yn fanteisiol i ddeilyddion trwyddedau a’r economi leol.

Datblygodd CNC y proffil gyda Seafish, corff diwydiannol sy’n amcanu i gefnogi dyfodol proffidiol, cynaliadwy a chymdeithasol gyfrifol ar gyfer y diwydiant bwyd môr.

Mae’r proffil ar gael ar wefan Asesu Risg Ffynonellu Bwyd Môr (RASS) Seafish sy’n rhoi gwybodaeth ar statws stociau pysgod a gwybodaeth am effeithiau amgylcheddol eu dal, i brynwyr a phroseswyr bwyd môr y DU.

Meddai Sian Jenkins Hughes, Swyddog Technegol Pysgodfeydd CNC:

“Yng Nghymru ein hamgylchedd yw ein hased naturiol mwyaf gwerthfawr ac mae gennym y posibilrwydd o gynhyrchu mwy i’n heconomi os ydym yn ei ddefnyddio’n gynaliadwy.

“Drwy ddefnyddio offeryn RASS Seafish gallwn roi ychydig o amlygrwydd i Gilfach Tywyn a hysbysu pobl ynglŷn â’r effeithiau amgylcheddol cysylltiedig.

“Gallai rhagor o ddiddordeb gan ddarpar brynwyr olygu mwy o gystadleuaeth a all godi prisiau cocos, a fyddai o fudd i’n deilyddion trwyddedau.”

Gellir canfod offeryn RASS Seafish ar eu gwefan a gellir canfod proffil Cilfach Tywyn yma.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru