Cylch newydd o brentisiaethau mewn technoleg ddigidol

Anogir pobl ifanc gyda brwdfrydedd dros dechnoleg ddigidol i ymgeisio am gynllun prentisiaeth dwy flynedd gyda Cyfoeth Naturiol Cymru ym Mangor.

Aprentis wrth ei waithMae ein cynllun prentisiaeth Cyfoeth TG (Technoleg Gwybodaeth), sydd nawr yn ei drydedd flwyddyn, y cyntaf o’i fath yn y sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae’n rhoi cyfle i fyfyrwyr coleg a chweched dosbarth i ennill cyflog a phrofiad a chymhwyster, tra’n gweithio tuag at gymhwyster gan Microsoft.

Maen nhw’n chwilio am bobl ifanc sy’n ystyried gyrfa ym myd technoleg ddigidol, i ymuno â’i hadran TG sydd wedi ennill gwobrau, i ddysgu ystod eang o dasgau fel rhaglennu a pheirianneg. Gallant fod yn ymwneud ag unrhyw beth o ddatblygu apiau symudol i helpu sefydlu rhwydweithiau i swyddfeydd.

Dywedodd Dee Cosmala, un o brentisiaid cyfredol Cyfoeth TG yn CNC:

“Mae ymuno â’r cynllun prentisiaeth wedi cynnig nifer o gyfleoedd i mi ddysgu sgiliau newydd. Rwyf wedi bod yn lwcus i astudio ac ennill cymhwyster TG Microsoft yn ogystal â chael y profiad o weithio gyda phobl ddawnus – addysg ynddo’i hun.

“Byddwn yn cynghori unrhyw un nad ydynt yn sicr o’r cam nesaf i’w gymryd ar ôl ysgol neu goleg i fynd amdani! Rwyf wedi dysgu llawer mewn cyfnod byr drwy weithio gyda thîm talentog o bobl.

Dywedodd Kevin Ingram o Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae technoleg ddigidol yn bwysig iawn, ac yn faes sy’n tyfu gyda ni yn Cyfoeth Naturiol Cymru – fel pob sefydliad sector cyhoeddus.

“Mae ein cynllun prentisiaeth yn ffordd wych o gael pobl ifanc gyda brwdfrydedd a syniadau newydd i mewn i’r sefydliad, sy’n ein helpu i ddatblygu gwasanaethau newydd.”

“Ers 2014, mae cynllun prentisiaeth Cyfoeth wedi cyflogi 14 person i weithio gyda thîm TG y sefydliad. Rydym nawr yn agor trydydd cylch o brentisiaethau TH i roi mwy o gyfleoedd i bobl ifanc ddysgu proffesiwn a chreu gweithlu mwy medrus i Gymru.”

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Gwener 2 Medi 2016.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru