Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Trac sgiliau beicio mynydd newydd yng Nghanolbarth Cymru

Image of the mountain bike skill area trail plan

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cyhoeddi cynlluniau i adeiladu ardal sgiliau beicio mynydd newydd yn ei ganolfan ymwelwyr boblogaidd yng Nghanolbarth Cymru.

Mae gan Fwlch Nant yr Arian, ger Aberystwyth, eisoes lwybrau cerdded, llwybrau beicio mynydd, rhedeg, cyfeirannu a llwybrau marchogaeth.

Nawr, bydd y trac pwrpasol newydd hwn yn gyfle i bobl yr ardal ac ymwelwyr o bob oedran ymarfer reidio beic mynydd a pherffeithio eu techneg cyn mynd i’r afael â’r llwybrau hirach mwy heriol.

Meddai Gareth Owen, Rheolwr Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Rydym yn falch iawn o gael gofalu am safle mor arbennig lle gall pobl wneud gweithgareddau egnïol, cadw’n iach a mwynhau campfa byd natur.

“Bydd gan yr ardal newydd hon nifer o ddolennau lle gall reidwyr o bob safon, gan gynnwys dechreuwyr, fwynhau eu hunain ac ymarfer sgiliau hanfodol.

“Bydd y gwaith yn dechrau ar ddydd Llun (21 Tachwedd). Rydym yn gobeithio y bydd y gwaith wedi gorffen erbyn y Nadolig ond bydd hynny wrth gwrs yn ddibynnol ar y tywydd.

“Mae hwn yn ychwanegiad ardderchog at yr holl gyfleusterau eraill yr ydym yn eu cynnig yma ar safle ysblennydd Bwlch Nant yr Arian.”

A bydd y trac newydd yn cael ei adeiladu ar dirwedd sy’n araf ddatblygu.

Dair blynedd yn ôl, cafodd y rhan fwyaf o’r coed o amgylch y ganolfan ymwelwyr eu torri i arafu lledaniad clefyd o'r enw Phytophthora ramorum sy’n ymosod ar goed llarwydd.

Erbyn heddiw fodd bynnag mae mwy na 12,000 o goed, ac amrediad eang o rywogaethau, wedi cael eu hailblannu ac mae CNC yn parhau i blannu mwy o goed yn yr ardal.

Meddai Gareth:

 “Mae’r safle dan sylw wedi cael ei ddewis yn ofalus fel nad yw’n effeithio ar yr olygfa dros y llyn.

“Ar ôl cwblhau’r gwaith, bydd yr ardal yn cael ei thirlunio a bydd coed yn cael eu plannu o amgylch y trac. “

Y trac newydd hwn yw’r ychwanegiad diweddaraf at y cyfleusterau o safon fyd-eang y mae CNC yn eu darparu ar gyfer beicwyr mynydd ym mhob rhan o Gymru.

Mae Bwlch Nant yr Arian yn adnabyddus hefyd fel man bwydo barcudiaid, a daw 150 o farcudiaid yno bob dydd at y llyn i gael eu bwydo – golygfa wefreiddiol.

Mae’n bosibl i unrhyw un ganfod sut y mae’r gwaith yn dod yn ei flaen a chael y newyddion diweddaraf drwy ddilyn Bwlch Nant yr Arian ar Facebook, neu drwy ymweld â gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.