“Ap” symudol newydd yn helpu ymdrochwyr i ddewis pa ddyfroedd

Heddiw bydd lansio ap symudol newydd a fydd yn helpu ymdrochwyr yng Nghymru i ddewis lle orau mae mynd i’r dŵr.

Gellir lawrlwytho’r ap, a grëwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru, yn rhad ac am ddim, a bydd yn caniatáu i bobl weld pa mor lân yw’r dŵr cyn iddynt fentro iddo.

Bydd hwn yn gyhoeddiad i’w groesawu gan y rhai sydd, efallai, yn bwriadu mynd i un o’r 102 o ddyfroedd ymdrochi dynodedig yng Nghymru’r haf hwn.

Dywedodd Andy Schofield o Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Â gwyliau’r haf ar y gorwel, bydd teuluoedd eisoes yn cynllunio ymweliadau â llawer o’r traethau hyfryd sydd gennym yng Nghymru.

“Dymunwn i bobl fedru mwynhau glan môr Cymru, gan wybod i sicrwydd bod y dyfroedd y maent yn nofio ynddynt yn lân: a bydd yr ap hwn yn ei gwneud yn haws i bobl wneud hynny.

“Rydym yn ffodus fod gennym rai o ddyfroedd ymdrochi gorau’r Deyrnas Unedig, sy’n denu ymwelwyr ac yn hybu ein heconomi.

"Diolch i flynyddoedd o ymdrechu mawr, a buddsoddi enfawr gan y cwmnïau dŵr, mae ein traethau yn lanach yn awr nag y buont ers rhagor nag 20 mlynedd.”  

Daw’r lansio wrth i dymor 2014 ddechrau, ac wrth i swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru ddechrau rhaglen brofi er mwyn canfod ansawdd y dŵr.

Pob blwyddyn, mae CNC yn profi pob un o’r 102 o ddyfroedd ymdrochi 20 gwaith yn ystod y tymor, sef rhwng 15 Mai a 30 Medi.

Eir â samplau dŵr i’w profi mewn labordy, a’u cloriannu yn erbyn meini prawf llym ar gyfer dŵr ymdrochi. Yna defnyddir yr wybodaeth a gasglwyd y tymor hwn i raddio dyfroedd ymdrochi ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Dosberthir dyfroedd ymdrochi’r flwyddyn nesaf yn ‘rhagorol’, ‘da’, ‘boddhaol’ neu’n  ‘wael’ tan safonau Ewropeaidd newydd sydd ddwywaith cyn llymed â’r rhai blaenorol.

Mae’r ap ‘ansawdd dŵr ymdrochi’ newydd ar gael ar gyfer Android ar hyn o bryd, ac ar gyfer ei lawrlwytho o storfa Google Play. Y mae’n cael ei ddatblygu ar gyfer Microsoft ac Iphone, hefyd.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru