Hwylusfa bysgod newydd ar Glydach Isaf

Toc bydd gan bysgod rhan isaf afon Clydach yn Abertawe fynediad at 20 cilomedr ychwanegol o ddyfroedd silio ychwanegol wrth i waith ddechrau ar adeiladu hwylusfa bysgod newydd.

Bydd yr hwylusfa bysgod newydd, a ddatblygir gan Cyfoeth Naturiol Cymru, yn caniatáu i eogiaid, brithyllod mudol a llyswennod nofio heibio i heb gored felin ger canolfan gmunedol Forge Fach yng Nghlydach, a fu’n rhwystro eu mynediad.

Gobeithir mai canlyniad agor mynediad i ddyfroedd silio’r afon hon, un o ragnentydd pwysig Tawe, fydd y ceir poblogaethau pysgod iachach ledled yr afon gyfan.

Adeiladwyd y gored wreiddiol ym 1791, er mwyn dargyfeirio llif yr afon a chyflenwi dŵr ar gyfer Melin Clydach a gwaith haearn Lower Forge.

Yn anffodus, bu iddi hefyd gyfyngu ar fynediad pysgod, na fu modd iddynt fynd dros y gored.

Dywedodd Dave Charlesworth, swyddog pysgodfeydd gyda Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Dyma’r diweddaraf mewn cyfres o gynlluniau dileu rhwystrau i bysgod ymfudol yn ein hafonydd, gan ganiatáu inni barhau i ehangu’r 1,500 cilomedr o afonydd a agorwyd eisoes ledled Cymru.

“Gwyddom fod yr ardal hon yn eithriadol boblogaidd â genweirwyr, felly bydd rhagor o bysgod yn yr afon yn newyddion da ar gyfer y gymuned enweirwyr a’r economi lleol.

“Bydd afon iach, â phoblogaeth bysgod ffyniannus, hefyd yn newyddion da ar gyfer gweddill bywyd gwyllt yr ardal, sy’n dibynnu arnynt er mwyn goroesi, gan helpu i wneud yr ardal yn well lle i bobl ei mwynhau.”

Mae genweirio’n werth tua £150 miliwn i economi Cymru, gyda phrynu tua 55,000 trwydded y flwyddyn.

Buddsoddir yr arian sy’n deillio o werthu trwyddedau genwair yn ôl mewn gwaith pysgodfeydd, er budd stociau pysgod a genweirwyr.

Mae’n debyg y bydd gwaith adeiladu’r hwylusfa bysgod wedi’i gwblhau erbyn diwedd Hydref.

Fe’i hariennir gan Gronfa Pysgodfeydd Ewrop a Llywodraeth Cymru, yn rhan o’r prosiect ‘Eogiaid at Yfory’.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru