Cyfoeth Naturiol Cymru yn helpu’r di-waith drwy gynllun ‘esgyn’

NRW staff member Rachel Scobie

Swyddfa Bangor Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yw’r lleoliad diweddaraf i ddarparu hyfforddiant a gwaith i bobl sy’n ddi-waith yn y tymor hir, drwy gynllun ‘Esgyn’ Llywodraeth Cymru.

Rachel Scobie o Gaergybi yw’r ddiweddaraf i fod yn rhan o’r cynllun ‘Esgyn’. Mae’n ymuno â staff CNC yn swyddfa Gogledd Orllwein Cymru, gan weithio fel cynorthwyydd fflyd a derbynydd am ddeg wythnos.

Bydd dyletswyddau Rachel yn cynnwys helpu gyda ceir fflyd, cyfarch ymwelwyr, ac ystod eang o dasgau gweinyddol i gynorthwyo staff.

Mae bron i 350 o bobl eisoes wedi ymuno ag ‘Esgyn’ ym Môn, gyda 112 ohonynt wedi llwyddo i ddod o hyd i swyddi ar ôl y cynllun.

Meddai Rachel: “Mae’n braf cael y cyfle i ddysgu am ymarfer sgiliau newydd mewn amgylchedd swyddfa a chynorthwyo staff CNC yn eu gwaith. Mae’r gwaith yn amrywiol a dwi’n mwynhau. Dwi hefyd yn mwynhau’r agwedd gymdeithasol o gael gweithio mewn swyddfa

“Dwi hefyd yn gwneud gwaith gwirfoddol a chyrsiau coleg, gyda chymorth Môn Cymunedau’n Gyntaf, er mwyn datblygu fy sgiliau. Gyda’i gilydd dwi’n mawr obeithio y bydd hyn oll yn gamau gwerthfawr tuag at gael gwaith yn y dyfodol.”

Erbyn diwedd 2017, nod Llywodraeth Cymru yw cynnig 5,000 o gyfleoedd hyfforddiant a gwaith i bobl sy’n byw ar aelwydydd lle nad oes neb yn gweithio.

Yn ystod y deunaw mis nesaf, mae CNC yn anelu at ddarparu 30 o leoliadau ‘Esgyn’ trwy Gymru. Mae rhai ar y gweill ar gyfer Caerdydd a Llandarsi hefyd.

Meddai Emyr Roberts, Prif Weithredwr CNC: “Wrth weithio ochr yn ochr â’n staff, rydw i’n gobeithio y bydd Sylvain – ac eraill fydd yn ymuno â ni yn ystod y misoedd nesaf – yn elwa ar yr hyfforddiant a’r profiad gwaith.

“Mae’n gyfle i ennill sgiliau newydd a fydd yn eu rhoi mewn gwell sefyllfa i ddod o hyd i waith tymor hir.”

Meddai Ysgrifennydd Cabinet Cymunedau a Phlant Llywodraeth Cymru, Carl Sargeant: “Mae’r cynllun Esgyn yn rhan allweddol o’n gwaith i fynd i’r afael â thlodi yng Nghymru, drwy gynnig cefnogaeth i rai o’r cartrefi mwyaf difreintiedig.

“Dwi’n falch iawn fod CNC yn cefnogi’r cynllun drwy gynnig hyfforddiant a phrofiad gwaith fydd yn helpu pobol symud tuag at waith.”

Mae’r rhaglen ‘Esgyn’ yn canolbwyntio ar bobl mewn cartrefi lle nad oes neb wedi gweithio am fwy na chwe mis ac sy’n wynebu’r rhwystrau mwyaf o ran dod o hyd i waith. Mae’r cynllun ar gael mewn naw ardal ar hyd a lled Cymru.

Ers ei lansio ym Mawrth 2014, mae’r cynllun wedi cynnig 4,100 o gyfleoedd hyfforddiant a phrofiad gwaith, gyda 842 wedi symud mlaen i ganfod gwaith.

Caiff cynllun ‘Esgyn’ Môn ei weinyddu gan Cymunedau’n Gyntaf, Caiff pob gymorth mentor i’w cefnogi drwy’r holl broses.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru