Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gwasanaethau Dadansoddi Cyfoeth Naturiol Cymru yn agor ar gyfer busnes

NRW staff member in action at the new environmental analysis laboratory

Mae labordy dadansoddi amgylcheddol newydd wedi agor ei ddrysau i gwsmeriaid masnachol mewn cyfleuster newydd sbon o’r radd flaenaf.

Mae gan wyddonwyr Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ddegawdau o brofiad ym maes dadansoddi samplau dŵr. 

Nawr, yn eu labordy newydd ym Mhrifysgol Abertawe, maent yn bwriadu ehangu’r gwasanaethau y maent yn eu darparu i eraill yn y sectorau preifat a chyhoeddus. 

Meddai Andrew Jones, Rheolwr Masnachol ac Ansawdd Gwasanaethau Dadansoddi CNC:

“Rydym wedi datblygu gwybodaeth arbenigol enfawr mewn amrywiaeth o ddulliau dadansoddi dŵr, gwaddod a biota (anifeiliaid a phlanhigion) a gallwn gynnig gwasanaeth un-stop o ansawdd uchel i gwsmeriaid, a gwasanaeth prydlon bob tro. 

“Mae gennym fwy na 40 aelod o staff, sy’n hynod brofiadol ym maes dadansoddi dyfroedd heli cymhleth, dŵr daear a dŵr afon.

“Mae ein henw da yn deillio o’n gwaith rheolaidd a hir dymor yn monitro ansawdd dŵr ar draethau Cymru, hap ddadansoddiadau a chasglu tystiolaeth sy’n gysylltiedig â digwyddiadau llygredd.

“Mae hyn yn helpu i sicrhau fod adnoddau naturiol ac amgylchedd Cymru yn cael eu cynnal a’u cadw, eu gwella a’u defnyddio’n gynaliadwy.

“Rydym eisoes wedi cyflawni amrywiaeth o brosiectau ar gyfer cwsmeriaid masnachol, er enghraifft samplu dŵr “goddefol” ar gyfer cwmnïau dŵr. Mae hyn yn pennu crynodiadau llygryddion er mwyn caniatáu i’r cwsmer benderfynu beth yw’r driniaeth orau ar gyfer man tynnu dŵr. 

“Gan ein bod bellach wedi ymgartrefu yn ein labordy newydd ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn awyddus i gynnig ein gwasanaethau i gwsmeriaid mwy masnachol a fydd yn gallu elwa ar y gwasanaeth o safon fyd-eang y gallwn ei gynnig.” 

Bydd y labordy newydd nid yn unig yn gofalu am yr anghenion cyfredol a thwf i’r dyfodol ond hefyd yn cynnig cyfleoedd ar gyfer mentrau ymchwil ar y cyd rhwng CNC a’r sector academaidd. 

Mae gan Brifysgol Abertawe gymuned ryngwladol egnïol o gadwraethwyr, biowyddonwyr, biobeirianwyr a chemegwyr ac mae ei phartneriaeth â CNC yn rhoi synergeddau a rhagor o bosibilrwydd o feithrin a diogelu’r amgylchedd. 

Ychwanegodd Andrew Jones: 

“Ein bwriad yw cymryd rhan mewn prosiectau lle ceir mwy o gydweithio â phrifysgolion, megis datblygu dulliau dadansoddi arloesol newydd ar gyfer canfyddiadau lefel isel. 

“Bydd mentrau o’r fath yn ein helpu i ddiogelu’r amgylchedd er budd cenedlaethau’r dyfodol ac ar yr un pryd yn darparu swyddi cynaliadwy a hyfforddiant”.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.