Pencampwr byd beicio mynydd i agor trac sgiliau newydd yng Nghanolbarth Cymru

Bwlch Nant yr Arian skills track Photo Credit Isac Paddock

Fe fydd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn dathlu agor eu hardal sgiliau beicio mynydd newydd gyda Phencampwr Byd mewn beicio mynydd fwy na dwywaith, Rachel Atherton.

Mae’r buddsoddiad o £30,000 ym Mwlch Nant yr Arian, ger Aberystwyth, yn cael ei agor yn swyddogol gyda diwrnod llawn gweithgareddau, ar ddydd Sadwrn 4 Mawrth am 10yb.

Bydd y trac pwrpasol newydd yn rhoi cyfle i bobl o bob oedran i ymarfer techneg neu i wella sgiliau cyn rhoi tro ar y llwybrau hirach sy’n cychwyn o’r ganolfan ymwelwyr.

Dewiswyd y safle yn ofalus fel nad yw’n effeithio ar y llwybrau eraill neu’r olygfa o’r llyn.

Dywedodd Julian Barnes, Arweinydd Tîm Canolbarth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Rydym yn falch i edrych ar ôl y safle arbennig lle gall pobl fod yn egnïol, yn iach a mwynhau popeth gall natur ei gynnig.

“Mae gan y trac nifer o ddolennu gyda phethau fel rholyddion a phennau bwrdd, fel gall beicwyr gael hwyl ac ymarfer eu sgiliau.”

“Mae Bwlch Nant yr Arian yn wych ar gyfer beicio mynydd, ond hefyd yn lle ffantastig i bobl fynd i gerdded, rhedeg a marchogaeth ceffylau.”

Bu CNC yn gweithio ar y cyd gyda Summit Cycles, sydd wedi’u lleoli yn Aberystwyth, i drefnu’r digwyddiad.

Croesawir pobl i'r canolfan ymwelwyr o 10yb i roi cynnig ar y trac ac edrych o amgylch stondinau beicio mynydd Summit Cycles, Trek Bikes a Chlwb Beicio Ystwyth.

Bydd Rachel Atherton yn torri’r rhuban yn swyddogol am 11am, ochr yn ochr ag aelod o fwrdd CNC a Dirprwy Gadeirydd, Dr Madeleine Havard.

Hefyd fydd un ymwelydd lwcus yn ennill gwobr o Ffrâm Beic Mynydd (Dirt Jump) ‘Trek Ticket’ gwerth £600, fel y defnyddir gan Atherton Racing.

Parhaodd Julian,  

“Mae ein hamgylchedd yng Nghymru yn werth o leiaf £8.8 biliwn i economi Cymru bob blwyddyn - a gobeithiwn bydd y trac newydd cyffrous hwn yn helpu i ddod â hyd yn oed mwy o bobl i’r ardal.

“Bydd yr agoriad swyddogol yn ffordd wych i ddathlu’r ychwanegiad newydd gydag ymwelwyr a phobl leol.”

Fe fydd y Barcutiaid yn dal i gael eu bwydo am 2.00yp.

Gellid ymgyfarwyddo ag amserlen y lansiad a dod o hyd i’r newyddion diweddaraf drwy ddilyn Bwlch Nant yr Arian ar Facebook.

Llun gan Isac Paddock

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru