Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gwrthod trwydded ar gyfer gwastraff yn Sir Fynwy

Penderfyniad trwydded

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi gwrthod cais am drwydded amgylcheddol ar gyfer cyfleuster gwastraff yng Nghaer-went, Sir Fynwy.

Gwrthododd CNC roi’r drwydded gan nad yw’n credu fod gan yr ymgeisydd isadeiledd addas ar gyfer rheoli a storio’r gwastraff yn gywir.

Mae lleoliad arfaethedig y cyfleuster, ar Ystâd Hyfforddi’r Fyddin yng Nghaer-went, ar safle ffynhonnell o ddŵr daear gwarchodedig, ac mae CNC yn credu fod perygl annerbyniol y gallai dŵr ffo a allai fod yn halogedig lifo o’r safle gwastraff ac achosi llygredd.

Roedd y cyfleuster yn bwriadu storio a thrin gwastraff amheryglus ar gyfer cynhyrchu pridd ac agregau, storio pren wedi ei drin a heb ei drin ar gyfer ei adfer ac ailgylchu gwastraff cymysg.

Meddai Steve Morgan, Rheolwr Gweithrediadau Wysg a Gwy, CNC:

“Rydym yn rhoi trwyddedau amgylcheddol ac yn rheoli busnesau gwastraff fel y gallant weithredu mewn ffordd nad yw’n effeithio ar bobl nac ar yr amgylchedd.

“Byddwn yn rhoi trwydded yn unig os byddwn yn hyderus fod yr unigolyn neu’r cwmni yn gallu gwneud hyn.

“Ar ôl asesu’r cynnig yn drylwyr nid ydym yn credu y gallai’r cyfleuster hwn weithredu yn y lleoliad hwn heb niweidio’r amgylchedd.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.