Newid bychan i drwydded safle Biomas y Barri

Penderfyniad trwydded

Mae gweithredwyr ffatri Biomas y Barri wedi gwneud cais llwyddiannus i newid y ffordd mae un o allyriadau’r safle’n cael ei fonitro.

Mae hyn yn golygu y byddan nhw nawr yn cofnodi allyriadau hydrogen fflworid bob tri mis yn ystod y flwyddyn nesaf, yn hytrach nag yn gyson.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cytuno i’r newid hwn oherwydd bod deddfwriaeth amgylcheddol yn caniatáu cwmni i ddefnyddio’r dull hwn. Mae’n pwysleisio na fydd hyn yn cynyddu’r perygl i iechyd y cyhoedd.

Mae hyn oherwydd bod allyriadau nwyon eraill yn dal i gael eu monitro’n gyson, a bod mesurau’n parhau i fod mewn grym i sicrhau bod lefelau’n aros o fewn y cyfyngiadau cyfreithlon.

Byddai unrhyw gynnydd mewn hydrogen fflworid yn achosi’r allyriadau hynny i godi hefyd, rhywbeth y byddai’n rhaid i’r cwmni ymateb iddo’n syth.

Dywedodd Nadia De Longhi, Rheolwr Gweithrediadau Cyfoeth Naturiol Cymru: “Rydyn ni eisiau sicrhau pobl nad yw’r newid yn effeithio ar fesurau diogelu’r drwydded amgylcheddol.

“Nid yw’r math hwn o gais yn anarferol, ac mae’n gyffredin i safleoedd adfer ynni’r DU i ddefnyddio’r dull hwn.

“Byddwn ni’n parhau i reoleiddio gweithgarwch y safle wrth iddo ddechrau gweithredu’n llawn.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru