Arestio dynion gyda’r wawr mewn cyrch gwastraff anghyfreithlon

Yn gynnar fore dydd Mawrth (Awst 2) fe gynhaliwyd cyfres o gyrchoedd gan swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru yn ardaloedd Abertawe a Resolfen, fel rhan o ymchwiliad i weithgareddau gwastraff anghyfreithlon.

Fe arestiwyd tri dyn rhwng 53 a 77 oed, a’u cludo i Orsaf Heddlu Canol Abertawe lle cawsant eu cwestiynu a'u ryddhau’n ddiweddarach ar fechnïaeth tra bod ymholiadau pellach yn cael eu gwneud.

Fe gyd-drefnwyd yr ymgyrch ac fe’i harweiniwyd gan swyddogion Troseddau Amgylcheddol CNC gyda chefnogaeth swyddogion o Heddlu De Cymru ac Asiantaeth Safonau Cerbydau.

Meddai Ann Weedy, Rheolwr Gweithrediadau Gorfodi, CNC: 

“Rhan allweddol o’n gwaith yw diogelu cymunedau rhag gweithredwyr gwastraff anghyfreithlon sydd ddim yn unig yn niweidio’r amgylchedd, ond hefyd yn tanbrisio’r farchnad ar gyfer busnesau cyfreithlon.

“Os oes gan unrhyw un wybodaeth neu wedi gweld rhywbeth amheus sy’n ymwneud â throsedd gwastraff, rhowch wybod i ni drwy ffonio ein llinell ddigwyddiadau ar 0800 807060.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru