Dewch i gyfarfod â’r noethdagellogion…trysorau’r môr

coryphella lineata

Dywedwch ‘helo’ wrth y creaduriaid bendigedig yma y daethpwyd o hyd iddynt yn ddwfn yn y môr ger Gwarchodfa Natur Forol Sgomer yn Sir Benfro, Cymru, yn ystod gwaith arolygu blynyddol gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Yr enw cyffredin ar noethdagellogion yw gwlithod môr; ond nid gwlithod arferol mohonynt, ac maent i’w cael mewn myrdd o wahanol siapiau a lliwiau llachar. Eleni, daeth yr arolygon o hyd i 51 o wahanol rywogaethau o’r creaduriaid lliwgar yma.

Meddai Kate Lock, Swyddog Cadwraeth, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Cigysyddion yw gwlithod môr, ar frig y gadwyn fwyd, felly mae eu presenoldeb yn dweud llawer wrthym am yr ecosystem yn ei chyfanrwydd. Mae gan bob rhywogaeth ei phrae arbennig ei hun, felly os oes llawer o wahanol rywogaethau i’w cael ar y brig, yna rhaid bod yr ecosystem sy’n eu cynnal yn weddol iach hefyd.

“Rydym yn lwcus yn Sgomer o fod â chymaint o wahanol fathau, pob un yn drawiadol yn ei ffordd unigryw ei hun. Mae modd dod o hyd i oddeutu 68% o holl rywogaethau’r DU yn y fan yma, mewn ardal gyn lleied ag 13.3 cilometr o faint.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru