Dal dyn gyda rhwyd anghyfreithlon

Llun o rwyd anghyfreithlon ar y llawr gyda pysgod marw wrth ei ymyl

Cafodd dyn o dde Cymru ei stopio ar 31 Hydref am ddefnyddio rhwyd bysgota’n anghyfreithlon.

Aeth swyddogion gorfodi o Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ati i gymryd y rhwyd a ddefnyddiwyd yn Aberogwr, cofnodi manylion y dyn a dychwelyd y pysgod a oedd wedi’u dal i’r môr.

Roedd y rhwyd wedi’i lleoli mewn ardal lle y caiff yr arfer o ddefnyddio rhwydi gosod ei gwahardd rhwng 1 Ebrill a 31 Hydref.

Ar hyn o bryd, caiff Afon Ogwr ei dosbarthu fel bod ‘mewn perygl’ o safbwynt eogiaid, yn seiliedig ar ddata dalfeydd rhwng 2014 a 2015.

Meddai Erin Smyth, Uwch-swyddog Troseddau Amgylcheddol yn CNC:

“Mae bywyd gwyllt yn rhan bwysig o’n hamgylchedd, ein treftadaeth a’n diwylliant yng Nghymru.

“Mae pysgod ymfudol fel eogiaid a siwin yn rhywogaethau eiconig yn ein hafonydd ac maen nhw’n denu pysgotwyr o bob cwr o’r byd – gan roi hwb angenrheidiol i’r economi wledig.

“Caiff y cyfyngiad hwn ei osod er mwyn gwarchod y pysgod hyn, sy’n dychwelyd i Afon Ogwr ac afonydd eraill yng Nghymru bob blwyddyn i silio mewn dŵr croyw.

“Rhaid i bobl gydymffurfio â’r cyfyngiad hwn er mwyn sicrhau y gall y pysgod sy’n dychwelyd bob blwyddyn gynnal poblogaeth yn y dyfodol a pharhau i fod yn gynaliadwy i bysgotwyr a chanddynt drwydded.

“Pe bai unrhyw un yn gweld neu’n amau bod pysgota anghyfreithlon yn digwydd, dylent roi gwybod inni drwy ffonio 0300 065 3000.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru