Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Dal gŵr yn pysgota’n anghyfreithlon

Netting that was used to illegal catch fish

Cafodd gŵr ei atal yn Sir y Fflint y bore yma am ddefnyddio rhwyd bysgota’n anghyfreithlon.

Aeth swyddogion gorfodi Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ati i atafaelu’r rhwyd, a oedd yn cael ei defnyddio o gwch ar Afon Dyfrdwy ger pont y ffordd yng Nghei Connah.

Cafodd 35 lleden a ddaliwyd eu dychwelyd i’r afon heb niwed.

Daliwyd y gŵr yn defnyddio’r rhwydi pysgota awr cyn ac ar ôl llanw uchel - sy’n anghyfreithlon yn yr ardal yna.

Meddai Matt Roberts, Arweinydd Tîm Troseddau Amgylcheddol CNC: “Mae bywyd gwyllt yn rhan hanfodol o’n hamgylchedd, ein treftadaeth a’n diwylliant yng Nghymru.

“Rhaid i bobl gydymffurfio â deddfwriaeth pysgota er mwyn cynnal poblogaethau pysgod yn y dyfodol ac er mwyn i bysgota barhau i fod yn gynaliadwy i bysgotwyr trwyddedig.”

Os bydd unrhyw un yn gweld achos o bysgota anghyfreithlon neu’n amau ei fod yn digwydd, rhowch wybod i CNC ar 0300 065 3000.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.