DISGWYLIR TONNAU MAWR I DARO ARFORDIR CYMRU

Flood warning sign

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn disgwyl tonnau mawr i daro arfordir Cymru yn ystod y dyddiau nesaf oherwydd gwyntoedd arfordirol cryf.

Cynghorir pobl mewn ardaloedd arfordirol, yn enwedig Bae Ceredigion, i gymryd gofal a pharatoi.

Mae’r perygl oherwydd cyfuniad o wynt cryf a llanw uchel.

Dywedodd Scott Squires o Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Rydym yn gofyn i bobl ar yr arfordir i fod yn wyliadwrus a chymryd gofal.

“Bydd llanw mawr yn cael ei chwipio gan wyntoedd cryfion a gall rhai tonnau enfawr dorri dros yr amddiffynfeydd môr.”

Yn y cyfamser, disgwylir i law trwm a chyson effeithio Cymru ar ddydd Sadwrn a dydd Sul (14/15 Tachwedd), yn enwedig yn y Gogledd.

Pan fydd y rhagolygon yn fwy pendant yfory (13 Tachwedd), bydd CNC yn rhoi mwy o wybodaeth a rhoi’r gweithdrefnau rheoli risg llifogydd yn eu lle ar gyfer yr ardaloedd a effeithir os bydd angen.

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cyhoeddi Rhybuddion Llifogydd os bydd afonydd yn cyrraedd lefelau argyfwng.

Cynghorir pobl sydd am deithio dros y tri diwrnod nesaf i gymryd gofal a gadael mwy o amser ar gyfer eu siwrnai gan y bydd amodau gyrru yn beryglus.

Cynghorir pobl i edrych ar adroddiadau tywydd a’r newyddion lleol am fanylion ar unrhyw drafferthion yn eu hardal.

Mae rhybuddion llifogydd yn cael eu diweddaru bob 15 munud ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru a gellir eu gweld yn www.naturalresources.wales/flooding

Dylai trefnwyr digwyddiadau awyr agored wirio gyda’r Swyddfa Dywydd am y rhagolygon diweddaraf.

Mae gwybodaeth a diweddariadau ar gael hefyd ar gyfrif trydar Cyfoeth Naturiol Cymru: @natreswales

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru