Buddsoddi yn nyfodol yr Eog yn Afon Tryweryn

Constructing the gravel trap

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gweithio at brosiect i roi hwb i stociau eogiaid yn Afon Dyfrdwy ar gyfer y dyfodol. Mae’r gwaith yn cynnwys creu ardal silio ychwanegol ar gyfer eogiaid yn Afon Tryweryn, un o brif isafonydd Afon Dyfrdwy.

Golyga hyn gludo 180 tunnell o raean i’r afon er mwyn creu amgylchedd gwell i bysgod silio.

Meddai Gethin Morris, Swyddog Technegol Pysgodfeydd Sir Ddinbych yn CNC:

“Mae pysgota a thwristiaeth bysgota yn werth miliynau i economi Cymru, ac mae gennym waith pwysig i’w wneud o ran sicrhau bod stociau pysgod yn cael eu diogelu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.”

“Mae’r cynefin sy’n cael ei wella gennym yn Afon Tryweryn yn ardal hynod bwysig ar gyfer magu eogiaid ifanc. Ymhen amser, bydd creu amgylchiadau silio delfrydol yn rhoi hwb i boblogaethau’r eog yn Afon Dyfrdwy.

“Bydd pysgod ifanc yn treulio dwy i dair blynedd yn yr afon ac yna hyd at dair blynedd yn bwydo yn y môr cyn dychwelyd i’r afon y cawson nhw’u geni ynddi.

“Prosiect hirdymor yw hwn, a disgwyliwn weld y pysgod cyntaf yn dychwelyd i Afon Tryweryn i silio ymhen rhyw bum mlynedd.”

Ers mis Ebrill 2018 mae pysgotwyr ifanc (13-16 oed) wedi gallu pysgota’n rhad ac am ddim er mwyn annog mwy o bobl ifanc i ymddiddori yn y gamp, ond rhaid i bob pysgotwr gofrestru ar gyfer trwydded bysgota.

 Cewch fwy o wybodaeth am sut i gael trwydded pysgota â gwialen yma

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru