Ymchwiliad i lygredd olew yn Abertawe

Cyfoeth Naturiol Cymru logo

Mae swyddogion o Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn annog pobl yn Ynyswen, ger Penycae yn Abertawe i fwrw golwg ar eu tanciau olew gwresogi ar ôl i lygredd olew gael ei ganfod mewn nant sy’n rhedeg drwy’r stad.

Ar ôl archwiliad cychwynnol, mae swyddogion yn credu mai olew gwresogi sydd wedi gollwng fewn i’r nant, ond wedi methu â darganfod o ba adeilad mae’r gollyngiad wedi dod,  gan fod yna 150 o dai ar y stad. 

Ymddengys fod y llygredd yn effeithio’n ysbeidiol ar y nant, gan awgrymu ei fod yn ollyngiad parhaus yn hytrach nag un gollyngiad o olew i ddraen. 

Mae CNC yn gofyn i bawb sy’n defnyddio olew gwresogi yn yr ardal i fwrw  golwg  ar eu tanciau olew  i wneud yn siŵr nad ydynt yn gollwng , ac i roi gwybod  am unrhyw bryderon  drwy ffonio’r llinell gymorth ar 0300 065 3000. 

Dywedodd Chris Palmer, Swyddog Amgylchedd CNC: 

“Gall olew gwresogi cartref gael effaith ofnadwy ar afon, niweidio pysgod, pryfed ac anifeiliaid gwyllt arall sy’n dibynnu arno. 

“Nid yw  olew’n rhad ychwaith, felly fyddai dod o hyd i’r gollyngiad, a’i stopio cyn i ragor iddo gael ei golli  i’r nant, o fudd i bawb. 

“Ar ôl gaeaf hir, mae’n ddoeth i fwrw golwg ar eich tanc a phibelli i wneud yn siŵr nad oes yna unrhyw  ddiffygion. Rydym bob amser yn hapus i roi cyngor ar sut i gadw  eich cyflenwadau olew yn ddiogel.“ 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru