Ymchwiliad i bysgota anghyfreithlon yng ngogledd Cymru

Mae swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymchwilio ar ôl i ddyn gael ei weld fel petai'n cyflawni troseddau pysgota yn Afon Elwy yn Llanfair Talhaearn ger Abergele.

Roedd y swyddogion yn amau eu bod wedi gweld y dyn ddoe (Iau 31 Hydref 2013) yn pysgota ar lwybr pysgod ger canol y pentref, sy’n cael ei wahardd yn llwyr.  

Mae'r dyn, 20 oed ac o ardal Conwy, wedi’i riportio am y troseddau tra bo Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymchwilio ymhellach.

Yn ôl llefarydd ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae yna reolau i amddiffyn rhywogaethau pwysig fel eogiaid a sewin.  Gall eu rhwystro rhag cyrraedd eu mannau silio i fyny'r afon effeithio ar boblogaethau’r pysgod pwysig yma yn y dyfodol.

“Nid yn unig mae’r rhain yn rhan hanfodol o’r amgylchedd naturiol, maen nhw hefyd â rhan yn economi'r ardal ac yn denu genweirwyr i bysgota yn yr afonydd rhyfeddol sydd yma yng ngogledd Cymru."

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru