Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gwella ansawdd dŵr Eden

Bu peiriannau cloddio’n gweithio er mwyn helpu cragenbysgodyn dŵr croyw prin yn ei gadarnle olaf yng Nghymru.

Mae poblogaeth “hyfyw” olaf y fisglen perlog dŵr croyw Cymru, fu unwaith yn gyffredin ledled Ewrop, yn Eden, yn ymyl Trawsfynydd.

Rŵan mae gweithwyr Cyfoeth Naturiol Cymru’n cloddio tir yn agos at y nentydd sy’n llifo i Eden er mwyn gwella ansawdd y dŵr, sy’n anhepgor ar gyfer goroesiad y fisglen berlog.

Byddant yn creu 11 pwll gwaddodi i fod yn hydlyddion naturiol ar gyfer maetholion, llygryddion a gwaddodion cyn iddynt gyrraedd yr afon.

Dywedodd Elain Gwilym, Swyddog Prosiect efo Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Wedi’r cloddio, byddwn yn plannu 10,000 o blanhigion a fydd yn hidlyddion, ac o gymorth i’r pyllau ymdoddi i’r ardal gyfagos.

“Un o’r rhesymau pam y mae misglod perlog dŵr croyw wedi prinhau cymaint yw oherwydd bod newidiadau yn ansawdd dŵr yn effeithio’n fawr arnynt.

“Bydd y gwaith hwn o gymorth i gywiro cydbwysedd Eden a gwella cynefin y rhywogaeth hon, sydd ym mherygl enbyd.

“Ac y mae’r gwaith yn dwyn rhagor o fudd, oherwydd bydd gwella ansawdd y dŵr o gymorth i’r pysgod a bywyd gwyllt arall yr afon, a bydd y pyllau’n gartref i lyffantod a mamaliaid bychain fel llygod y dŵr.”

Mae misglod perlog dŵr croyw yn byw rhagor na chanrif. Maent ymysg yr anifeiliaid di-asgwrn-cefn mwyaf hirhoedlog, a gallant dyfu cymaint â’ch llaw chi.

Mae “Pearls in Peril (PIP)” yn brosiecy Natur Life+, gyda 22 o bartneriaid yn cydweithio er mwyn adfer cynefinoedd afonydd er budd cregyn gleision perlog dŵr croyw a physgod eogffurf yn afonydd 21 Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) ledled Prydain.

Yng Nghymru, mae’r gwaith yn nalgylch Eden a than arweiniad Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC). Cyfanswm cyllideb “Pearls in Peril” yw £3.5 miliwn.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.