Gwella mynediad i’n canolfannau ymwelwyr i bawb

People gathered around a picnic bench next to a river.

Mae gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ganolfannau ymwelwyr mewn rhai o lecynnau prydferthaf a mwyaf anghysbell Cymru.

Nawr, mae CNC yn adolygu pa mor hawdd yw hi i gael mynediad i’r canolfannau a mwynhau’r gweithgareddau gaiff eu cynnal yno.

Bydd yr adolygiad, sy'n cael ei gynnal fel rhan o waith CNC ar gydraddoldeb, yn asesu a ydy Cyfoeth Naturiol Cymru yn darparu gwasanaeth a chyfleusterau teg a chyfartal i bawb – ac yn cynnig syniadau ar sut y gall wella’i ddarpariaeth.

Mae gan CNC bump o ganolfannau ymwelwyr – ger Merthyr Tuduful, Aberystwyth, Dolgellau a Machynlleth – ac yno mae’n ceisio cynnig rhywbeth i bawb fedru mwynhau’r awyr agored.

Yn ôl Rachel Parry, Swyddog Gwybodaeth Hamdden CNC:

“Mae tegwch wrth galon ein gwerthoedd, fodd bynnag nid yw hyn yn golygu ‘trin pawb yn yr un ffordd’ ond yn hytrach yn cydnabod bod anghenion pawb yn cael eu diwallu mewn gwahanol ffyrdd.

“Nod yr asesiad yma yw dysgu mwy am sut y medrwn ni wella’r ddarpariaeth.

“Er enghraifft, efallai bod gan rai safleoedd lwybrau mynediad ond ei bod hi’n anodd dod o hyd i wybodaeth amdanynt.

“Rydym eisiau dysgu sut mae sicrhau mynediad i'n safleoedd a'r llwybrau a chanolfannau ymwelwyr a sut mae pobl â 'nodweddion gwarchodedig' yn dysgu am yr gweithgareddau sy'n digwydd yno."

Gall pobl gymryd rhan trwy gwblhau ffurflen ar-lein neu drwy wneud cais i fod yn rhan o grŵp ffocws am ein canolfannau ymwelwyr:

  • Canolfan Ymwelwyr Coed y Brenin – 24 Chwefror – 10:00 – 13:00
  • Canolfan Ymwelwyr Cadair Idris – I'w gynnal yng Nghoed y Brenin 25 Chwefror – 10:00 – 13:00
  • Canolfan Ymwlewyr Ynyslas – 1 Mawrth – 10:00 – 13:00
  • Bwlch Nant yr Arian - I'w gynnal ym Mhrifysgol Aberystwyth,1 – 2 Mawrth – 13:00 – 16:00
  • Canolfan Ymwelwyr Garwnant – 3 Mawrth  -10:00 – 13:00

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar http://www.naturalresources.wales/out-and-about/equality-impact-assessment/?lang=cy

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru