Gweithredwyr gwastraff anghyfreithlon yn targedu ffermwyr

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gofyn i ffermwyr a thirfeddianwyr fod yn ymwybodol o geisiadau i storio ‘tanwydd sydd wedi deillio o sbwriel’ yn anghyfreithlon ar eu tir.

Daw hyn yn dilyn adroddiadau cynyddol gan dirfeddianwyr fod achosion o’r fath wedi digwydd yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Mae unigolion sy’n gweithredu ar eu pen eu hunain, neu dan enw cwmni, yn cynnig arian i dirfeddianwyr storio llawer o danwydd sydd wedi deillio o sbwriel, gan honni mai rhywbeth dros dro fyddai hyn cyn i’r gwastraff gael ei anfon i’w losgi.

Ond dylai tirfeddianwyr fod yn ymwybodol fod tanwydd sydd wedi deilio o sbwriel yn cael ei reoleiddio’n llym a bod angen trwydded amgylcheddol er mwyn storio’r gwastraff yn gyfreithlon.

Pwrpas trwydded o’r fath yw sicrhau bod y deunyddiau’n cael eu rheoli a’u storio’n briodol, er mwyn osgoi llygredd a pherygl tân.

Meddai Geraint Richards, Cynghorydd Gwastraff yn Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Rydym eisiau rhybuddio ffermwyr a thirfeddianwyr fod y gweithgaredd hwn ar gynnydd, a hynny fel y gallan nhw amddiffyn eu buddiannau eu hunain yn ogystal â gwarchod yr amgylchedd.

“Er y gallai fod yn gynnig deniadol, fel ffordd o wneud arian ychwanegol, fe allai tirfeddianwyr wynebu camau gorfodi, neu gostau glanhau sylweddol pe bai’r gwastraff yn cael ei adael gan y troseddwyr.

“Dylai pawb y gofynnir iddyn nhw storio tanwydd sydd wedi deillio o sbwriel, neu unrhyw fath arall o wastraff ar eu tir, roi gwybod inni’n syth fel y gallwn ymchwilio ymhellach i’r mater.”

Dylid rhoi gwybod i CNC trwy ffonio’u llinell argyfwng ar 0300 065 3000.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru