Llanw uchel yn effeithio ar arfordir Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn rhybuddio pobl i gymryd gofal ychwanegol ar yr arfordir dros y dyddiau nesaf gan fod llanw uchel yn cyd-daro â Storm Eleanor a allai achosi llifogydd posibl mewn rhai ardaloedd.

Cyhoeddwyd Rhybuddion Llifogydd o gwmpas arfordir Cymru heddiw (dydd Mawrth) a byddant yn parhau mewn grym ar gyfer llanw uchel bore yfory. Disgwylir y cyntaf o'r llanw uchel yn ne Cymru gyda'r nos tua 7 o’r gloch heno gan gyrraedd arfordir gogledd Cymru tua 11pm.

Disgwylir yr un math o amodau eto ar lanw uchel bore a nos Fercher. Yn ne ddwyrain Cymru, mae’r llanw bore yfory yn achosi'r pryder mwyaf a bydd CNC yn agor ei Ystafell Ddigwyddiadau am 6.15 y bore i fonitro'r sefyllfa.

Yn ne-ddwyrain Cymru, llanw uchel bore yfory sy’n achosi’r consyrn pennaf ac mae 12 rhybudd llifogydd mewn grym.

Yng Ngogledd Cymru, mae pedwar rhybudd llifogydd ar gyfer parc carafannau Gimblet Rock ym Mhwllheli, Morfa Bychan, Abermaw a'r Friog, am y llanw uchel 8.30 heno (dydd Mawrth).

Yn Ne Orllewin Cymru, mae 16 rhybudd llifogydd ar gyfer cymunedau ar hyd yr arfordir sy'n cwmpasu llanw uchel heno a bore yfory. Mae nifer y rhybuddion yn gywir ar yr amser y cafodd y datganiad yma ei ryddhau.

 Mae staff hefyd wedi bod allan mewn ardaloedd bregus yn cau gatiau llanw ac sicrhau bod amddiffynfeydd llifogydd mewn trefn dda o flaen y llanw.

Meddai Ceri Jones, o Cyfoeth Naturiol Cymru:

"Gallai llanw uchel a gwyntoedd cryf o Storm Eleanor arwain at amodau peryglus ar arfordir Cymru dros y dyddiau nesaf. "Yr adeg hon o'r flwyddyn bydd llawer o bobl allan ac yn ymweld â theulu ac yn mwynhau rhywfaint o amser i ffwrdd o’u gwaith.

 “Ein cyngor ni yw i aros bellter diogel o'r arfordir a phromenadau a fydd yn arbennig o agored. Gallai tonnau mawr dorri dros yr amddiffynfeydd a thaflu malurion - gallai hyn achosi anaf yn hawdd neu eich taro oddi ar eich traed.

"Byddwn yn cadw golwg fanwl ar y sefyllfa dros y dyddiau nesaf a byddwn yn monitro’r rhagolygon o gwmpas y cloc. Rydym hefyd mewn cysylltiad ag awdurdodau lleol ledled Cymru i gydlynu ein cynlluniau a sicrhau ein bod ni mor barod â phosibl."

Gall pobl ddarganfod os yw eu cartref mewn perygl o lifogydd, ac os ydynt yn gymwys i gael rhybuddion llifogydd am ddim trwy ymweld â gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae gwybodaeth a chyngor ar gael hefyd trwy ffonio'r llinell llifogydd ar 0345 988 1188.

Mae gwybodaeth lawn am amseroedd y llanw ar draws Cymru ar gael ar wefan y BBC

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru