Arhoswch tra bod ein crynodeb o rybuddion llifogydd yn llwytho.

Disgwyl i law trwm effeithio gogledd Cymru

Flood warning sign

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofyn i bobl barhau i fod yn wyliadwrus a pharatoi ar gyfer llifogydd gan fod disgwyl glaw trwm a chyson, yn enwedig dros Eryri, heddiw a bore fory. (14 & 15 Tachwedd).

Ar hyn o bryd, mae yna beth ansicrwydd ynglŷn â phatrwm glaw, ond mae CNC yn cadw llygad barcud ar dalgylchoedd Dyfi, Elwy, Conwy ac Efyrnwy yn arbennig. 

Yn y canolbarth, mae pryder hefyd am dalgylchoedd yr Hafren a’r Fyrnwy.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cyhoeddi Hysbysiadau a Rhybuddion Llifogydd pan fydd afonydd yn cyrraedd lefel arbennig – ar y funud (hanner dydd dydd Sadwrn 14 Tachwedd) mae yna bedwar Hysbysiad Llifogydd ar yr afon Elwy, a chynghorir pobl i fod yn hynod wyliadwrus yn y dalgylch yma.

Meddai Scott Squires o Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Rydym yn gofyn i bobl fod yn ofalus iawn a pharatoi ar gyfer llifogydd.

“Bydd patrwm y glaw dros y 36 awr nesaf yn allweddol i’n  gwaith paratoi ac i’r perygl o lifogydd.

“Mae ein staff allan yn gweithio, yn paratoi ar gyfer llifogydd. Mae hyn yn cynnwys codi amddiffynfeydd dros dro yn Llanelwy a Llanrwst.”

Cynghorir pobl i gadw golwg ar adroddiadau’r tywydd ac ar y newyddion lleol i gael manylion am unrhyw broblemau yn eu hardal.

Mae yna hefyd risg o lifogydd sylweddol ar dir amaethyddol.

Caiff hysbysiadau a rhybuddion llifogydd eu diweddaru ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru bob 15 munud, a gallwch ddod o hyd iddynt ar ein mapiau rhybuddion llifogydd.

Gallwch gael y manylion a’r wybodaeth ddiweddaraf ar gyfrif twitter Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd, sef: @natreswales

Neu ffoniwch Floodline: 0345 988 1188.

Ymhellach, caiff ein map lefelau afonydd ei diweddaru â gwybodaeth am lefelau afonydd sawl gwaith y dydd, ac mae’n cynnwys gwybodaeth am lefelau isaf, arferol ac uchaf afonydd mewn ardaloedd arbennig. 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru