Clirio graean i leihau perygl llifogydd

Low level river flowing under a bridge with multiple arches

Gwneir gwaith yr wythnos hon i leihau’r perygl o lifogydd mewn tref ym Meirionydd.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn clirio tua 1,500 tunnell o raean o dan y Bont Fawr yn Nolgellau i’w atal rhag blocio’r bwâu yn y bont.

Gallai hyn achosi i’r dŵr gronni yn ystod glaw trwm, gan achosi bygythiad o lifogydd i’r dref.

Mae’r gwaith yn ychwanegol i’r cynllun £5.6 miliwn, sydd bron cael ei gwblhau, i adeiladu amddiffynfeydd rhag llifogydd ar yr afon Wnion a'r afon Aran yn y dref.

Fe dreuliodd gweithwyr CNC dri diwrnod y wythnos diwethaf yn clirio Jac y Neidiwr ger y bont. Mae’r planhigyn ymledol hwn yn gorchfygu rhywogaethau brodorol ac yn erydu glannau’r afon, gan greu perygl o lifogydd.

Bellach gallant barhau i glirio’r graean sy’n gostwng llif y dŵr o dan bedair o saith o fwâu’r bont.

Meddai Gwyn Thomas o Dîm Cymorth Technegol Darparu Gweithrediadau CNC: “Mae’r graean yn cael ei gario i lawr yr afon yn naturiol. Fel arfer mae’n rhan gyffredin o broses naturiol yr afon a ddim yn achosi problem.

“Fodd bynnag, ar yr afon Wnion, mae peth ohono’n cael ei ddal yn ôl yn Bont Fawr ac mae angen ei glirio, cyn iddo greu perygl o orlifo.

“Byddwn yn dychwelyd yr holl graen yn is i lawr yr afon, gan ei fod yn rhan bwysig o amgylchedd yr afon, ac yn darparu cynefin naturiol i bysgod a bywyd gwyllt arall.

“Mae hyn hefyd yn helpu i leihau erydiad mewn mannau eraill i lawr yr afon.”

Disgwylir i’r gwaith gymryd tuag wythnos i’w gwblhau.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru