Clwb Golff yn dangos ei gymwysterau Gwyrdd

Yn ddiweddar enillodd clwb golff yn y gogledd wobr Brydeinig o bwys am ei waith creu cynefinoedd newydd ar gyfer bywyd gwyllt yn gyfochrog â’i ffyrdd teg a’i lawntiau.

Derbyniodd Clwb Golff Royal St David’s yn Harlech “Cwrs Golff Amgylcheddol y Flwyddyn 2015” yn y Gwobrwyon Amgylchedd Golff Prydeinig.  

Cydnabyddir y Clwb (sydd eisoes yn enwog am ei leoliad prydferth a’i gwrs anodd) am ei gymwysterau amgylcheddol, bellach.

Gan weithio â Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), mae’r Clwb wedi creu pyllau tywod mwy naturiol, a thrapiau tywod sy’n ymdoddi i’r twyni naturiol sy’n ei amgylchynu.

Mae hyn yn creu cynefin perffaith ar gyfer anifeiliaid di-asgwrn-cefn arbenigol, pwysig y twyni, ac i fadfallod y twyni.

Dywedodd Rhys Butler, Rheolwr Cwrs Clwb Golff Royal St David’s:

“Yn 2013, daeth twristiaeth cysylltiedig â golff â £38mn i economi Cymru, gan ddwyn budd i lawer o gymunedau a busnesau lleol.

“Rydym wedi llwyddo i wella golwg y cwrs, a chynyddu ei apêl i olffwyr, gan roi iddo’r naws arbennig hwnnw sy’n nodweddu cyrsiau glan môr.

“Trwy weithio â CNC, rydym wedi llwyddo i wneud hyn mewn modd sy’n gwella’r cwrs, ond hefyd yn parchu’r amgylchedd lleol.”

Dywedodd Rhodri Dafydd, Uwch-reolwr Gwarchodfeydd CNC:

“Buom yn gweithio â’r Clwb er mwyn datblygu mannau o dywod agored ogylch y cwrs golff, trwy ehangu a chreu pyllau tywod mwy naturiol eu ffurf.

“Roedd yno hefyd ‘dir garw’ sydd wedi’i grafu’n ôl i ddatgelu’r tywod oddi tano.  

“Mae’r clytiau tywod noeth newydd yn y rhan hŷn o’r system dwyni, ac yn rhan o glytwaith o gynefin gwych ar gyfer rhywogaethau anifeiliaid a phlanhigion brodorol, yn ogystal â rhoi i’r golffwyr ymdeimlad o fod yng nghanol natur.”

Rheolir y cwrs golff gan y Clwb tan Gytundeb Rheoli â CNC, ac y mae’n rhan o Ardal Cadwraeth Arbennig  a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, ac yn nesaf at Warchodfa Natur Genedlaethol.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru