Gwobrau AUR i’r atyniadau gorau i ymwelwyr

Canolfan ymwelwyr Coed y Brenin

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn dathlu fod dau o’i atyniadau mwyaf poblogaidd i ymwelwyr wedi cipio Gwobr Aur yr un, sef Bwlch Nant yr Arian, ger Aberystwyth a Pharc Coedwig Coed y Brenin, Parc Cenedlaethol Eryri.

Yn ôl Croeso Cymru, a ddyfarnodd y gwobrau, mae’r ddau atyniad hyn wedi cyflawni rhagoriaeth am eu cyfleusterau a’u gwasanaethau cwsmeriaid.

Meddai John Taylor, Arweinydd Tîm Hamdden, Coed y Brenin, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Pa well ffordd o gychwyn blwyddyn newydd arbennig iawn i Goed y Brenin na thrwy gipio gwobr aur, gan fod 2016 yn nodi pen-blwydd ein Llwybr Tarw eiconig yn 20 oed a degfed pen-blwydd ein canolfan ymwelwyr ragorol.

“Rydym wedi tyfu o fod yn ganolfan feicio mynydd flaenllaw i fod yn ganolfan fyd-enwog am ein gweithgareddau awyr agored a’n cyfleusterau, ac mae’r wobr hon yn gydnabyddiaeth ardderchog o’r hyn yr ydym wedi ei gyflawni.”

Meddai Gareth Owen, Rheolwr Canolfan Ymwelwyr, Nant Bwlch yr Arian, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Rydym ni wrth ein bodd yn derbyn gwobr aur mewn diwydiant deinamig a chyffrous, lle mae cynnig profiad cofiadwy i ymwelwyr yn gwbl hanfodol.

“Mae Bwlch Nant yr Arian yn adnabyddus am yr arddangosiadau poblogaidd a gynhelir yno’n ddyddiol pan fydd y barcudiaid yn cael eu bwydo. Mae’n bosibl gweld yr olygfa drawiadol hon o’r adar ysblennydd oddi ar deras ein canolfan ymwelwyr â’i tho gwyrdd. Mae’r ganolfan hefyd yn adnabyddus am ei llwybrau gweithgareddau hygyrch a’i bwyd lleol blasus sydd ar gael yng nghaffi’r ganolfan ymwelwyr.”

Mae enillwyr gwobrau newydd Croeso Cymru ar gyfer atyniadau i ymwelwyr wedi’u cyhoeddi heddiw gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates. 

Mae’r gwobrau newydd wedi’u hanelu at atyniadau sydd eisoes yn rhan o Gynllun Sicrhau Ansawdd Atyniadau i Ymwelwyr Croeso Cymru ond sy’n ymdrechu i greu profiad arbennig a chofiadwy i’w hymwelwyr.

Dywedodd Ken Skates, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth:

“Mae llawer o atyniadau a phethau i’w gwneud yng Nghymru: mae’r dewis yn ddiddiwedd! Bydd y cynllun hwn yn gwobrwyo’r atyniadau hynny sy’n cynnig rhywbeth arbennig. Hefyd, bydd y gwobrau yn gyfle i roi mwy o wybodaeth i ymwelwyr am yr hyn sy’n arbennig am rai o’n hatyniadau, a thynnu sylw at rai trysorau cudd hefyd. Llongyfarchiadau i holl enillwyr 2016 a gobeithio y gall y gwobrau hyn gyfrannu ychydig at wella profiadau ymwelwyr â Chymru ymhellach.”

Coed y Brenin oedd llwybr beicio mynydd pwrpasol cyntaf y DU, ac fe’i sefydlwyd gan arloeswyr beicio mynydd o Gymru. Mae’r ganolfan yn cynnwys wyth llwybr ‘pob tywydd’ a adeiladwyd â llaw a chanolfan ymwelwyr amlbwrpas yn ardal bictiwresg Parc Cenedlaethol Eryri. Mae Coed y Brenin yn goedwig sy’n gweithio ac mae’n gartref i 12 rhywogaeth a ddiogelir yn Ewrop ac mae’n ardal gadwraeth i 160 o nodweddion archeolegol.

Mae Bwlch Nant yr Arian yn swatio yn nyffryn prydferth Melindwr yng nghanolbarth Cymru. Yng nghanol y safle ceir llyn ac o’i amgylch ceir llwybrau cerdded, rhedeg a beicio mynydd wedi’u harwyddo. Mae’r atyniad yn cynnwys canolfan ymwelwyr, caffi, siop a dwy ardal chwarae awyr agored i blant.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru