Gweithdy pridd am ddim i ffermwyr yn y Sioe Frenhinol

Gweithdy pridd am ddim i ffermwyr yn y Sioe Frenhinol

Gall ffermwyr ddysgu sut i fanteisio’n llawn ar eu pridd a lleihau biliau gwrtaith yn ystod gweithdy pridd rhad ac am ddim a gynhelir gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ar Faes y Sioe Frenhinol.

Bydd staff CNC yn egluro’r manteision o gael pridd iach, ffrwythlon sy’n cael ei reoli’n dda ar stondin CNC (CCA810) yn Ardal Gofal Cefn Gwlad y maes ar ddydd Mercher 22 Gorffennaf am 2 o’r gloch. 

Meddai Ioan Williams, Cydlynydd Dalgylch:

“Mae pridd iach, ffrwythlon sydd wedi ei reoli’n dda yn un o’r adnoddau naturiol pwysicaf ar unrhyw fferm a gall fod yn un o asedau mwyaf gwerthfawr y ffermwr.

“Gall effeithio ar gyllid, cynhyrchiant ac amgylchedd fferm, ac eto mae’n aml yn cael ei gymryd yn ganiataol.

“Byddwn yn arddangos sut y gall rheolaeth dda o bridd dalu difidendau. Drwy gynnal profion a dadansoddi’n rheolaidd, gall ffermwyr ganfod yn union beth fydd ei angen ar bob sampl  o ran maetholion a chalch.

“Gan fod prisiau gwrtaith yn tyfu’n barhaol ac yn rhoi pwysau ariannol ar ffermwyr, gall defnyddio’r maetholion cywir ar yr adeg gywir arbed arian a helpu i osgoi dŵr ffo a allai lygru nentydd ac afonydd lleol.

“Rydym yn gobeithio y bydd y gweithdai di-dâl hyn yn helpu perchnogion tir a ffermwyr i ddod o hyd i atebion ecogyfeillgar i’w problemau pridd a hefyd i hybu eu helw.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru