Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Pecyn darganfod am ddim i helpu teuluoedd i ddarganfod yr awyr agored bendigedig yn ystod hanner tymor

Young girl holding a bug pot

Mae ymwelwyr ifanc â dau o ganolfannau ymwelwyr Cyfoeth Naturiol Cymru yn cael cynnig help llaw i archwilio’r awyr agored bendigedig yr hydref hwn.

Gallant fenthyg pecyn darganfod rhad ac am ddim ar ôl cyrraedd a defnyddio’i gynnwys i fynd yn nes at natur yn ystod eu hymweliad.

Mae’r pecynnau’n cynnwys offer defnyddiol fel binocwlars, chwyddwydr, potyn chwilod a chardiau adnabod natur, ynghyd ag arweiniad yn esbonio sut i’w defnyddio.

Ymhellach, maent yn cynnwys ambell her i roi’r helfa natur ar waith. Mae’r rhain yn amrywio o adnabod coed i rwbio rhisgl, o chwilio am fwystfilod bach i adnabod adar.

Meddai Mary Galliers, Swyddog Hamdden, Marchnata a Thwristiaeth CNC:

“Mae ein canolfannau ymwelwyr yn lleoedd gwych ichi gychwyn ar antur awyr agored gyda’r teulu. Gobeithio y bydd ein pecynnau darganfod newydd yn ychwanegu at yr hwyl yn ystod hanner tymor.

“Hefyd, mae gennym lwybrau cerdded addas i deuluoedd yn nifer o’n coetiroedd a’n Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol ledled Cymru, ynghyd â chyfleusterau eraill fel mannau chwarae, llwybrau beicio mynydd i ddechreuwyr a llwybrau beicio rhwydd.

“Yn ogystal â mwynhau diwrnod gwerth chweil gyda’r teulu, byddwch hefyd yn rhoi hwb i’ch iechyd, oherwydd mae pobl egnïol sy’n mwynhau’r awyr agored yn fwy tebygol o fyw bywydau hirach, iachach a hapusach.”

Gellir benthyg pecynnau darganfod  yng nghanolfannau ymwelwyr Cyfoeth Naturiol Cymru ym Mwlch Nant yr Arian ger Aberystwyth ac ym Mharc Coed y Brenin ger Dolgellau. Ni chodir tâl am eu benthyg, ond gofynnir i riant neu oedolyn arall lenwi ffurflen gofrestru fer a gadael blaendal.

I gael mwy o wybodaeth, edrychwch ar: www.cyfoethnaturiol.cymru/pecyn

 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.