DIWEDDARIAD RHAGOLYGON LLIFOGYDD: 23/12/2013 12:30

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n gofyn i bobl aros ar eu gwyliadwriaeth, gan y bydd glaw mawr a gwyntoedd nerthol yn parhau i effeithio ar Gymru heddiw ac yfory (Noswyl y Nadolig).

Er y bydd y rhan fwyaf o Gymru gweld glaw mawr rywbryd yn ystod y dydd, disgwylir mai’r de, y gorllewin a’r canolbarth gaiff y gwaethaf.  

Yn dilyn pyliau hir o law mawr yn gynharach yr wythnos hon, mae’r tir eto’n llawn dŵr. Golyga hyn y bydd unrhyw law ychwanegol yn mynd yn syth i afonydd a nentydd.

Mae perygl, hefyd, y bydd dail a malurion eraill, wedi’u gyrru gan y gwynt, yn cau draeniau, gan achosi gorlifo ffyrdd.

Cynghorir pobl sy’n teithio i weld eu teuluoedd adeg y Nadolig ganiatáu rhagor o amser, gan y gallai gyrru fod yn anodd.

Disgwylir tonnau mawrion, wedi’u codi gan y gwyntoedd cryfion, ar lannau’r gorllewin yfory, ac y mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n cynghori pobl i fod yn ofalus wrth fentro allan.

Mae hefyd yn gofyn i bobl fod yn ofalus yn ymyl afonydd cyflym, chwyddedig yn ystod y gwyliau.

Cynghorir pobl i gadw llygad ar newyddion lleol a rhagolygon y tywydd er mwyn cael gwybod am unrhyw drafferthion yn eu hardal, ac yr ydym yn eich atgoffa am beryglon gyrru trwy ddŵr llifogydd.

Bydd swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru’n cadw golwg manwl ar y rhagolygon yn ystod y diwrnodau nesaf.

Mae timau allan y penwythnos hwn, yn sicrhau bod yr amddiffynfeydd yn gweithio’n iawn, a bod yr afonydd yn glir o sbwriel a allai gyfyngu ar eu llif.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru