Diweddariad llifogydd – 5/01/14 16:00

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog pobl ger arfordir Cymru i fod ar eu gwyliadwriaeth wrth i wyntoedd cryf gael eu darogan heno a dros nos.

Er nad ddisgwylir i’r amgylchiadau fod cyn waethed ag yr oeddynt Ddydd Gwener, bydd y cyfuniad o wyntoedd cryf a llanw mawr yn gwneud yr arfordir yn lle peryglus i fod ynddo.

Bydd gwyntoedd de-orllewinol yn cryfhau’n raddol heno a dros nos, ac erbyn ben bore yfory disgwylir hyrddiadau o oddeutu 60 milltir yr awr ar arfordir Bae Ceredigion, Bae Caernarfon, Bae Caerfyrddin a Bae Abertawe. Mae’n debyg y bydd y gwynt yn effeithio ar y llanw yn ystod bore Dydd Llun, gan greu tonnau mawr.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n cynghori pobl i beidio â mynd yn rhy agos at lan y môr gan fod yr amgylchiadau’n dal i fod yn beryglus, yn enwedig gan y gall y glannau fod wedi’u difrodi gan y storm ddiweddar.

Mae swyddogion o Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn gwirio amddiffynfeydd rhag llifogydd ac yn trwsio unrhyw ddifrod, er mwyn iddynt fod cyn gryfed ag y bo modd.

Cynghorir pobl i aros ar eu gwyliadwriaeth a chadw golwg ar ragolygon y tywydd a’r newyddion i gael manylion am broblemau yn eu hardal.

Dylai pawb sy’n bryderus ynghylch llifogydd gysylltu â Floodline ar 0345 988 1188.

Caiff rhybuddion llifogydd eu diweddaru ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru bob 15 munud ar y dudalen hon.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru