Rhagolygon Llifogydd - Datganiad 03/02/2014

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofyn i bobl barhau i gymryd gofal oherwydd disgwylir y bydd mwy o law trwm yn effeithio ar y wlad drwy gydol yr wythnos.

Bydd band o law yn symud ar draws y wlad o’r de-orllewin ar nos Lun ac yn cael ei ddilyn gan fwy o gawodydd trymion ar ddydd Mawrth a dydd Mercher.

Gallai’r glaw achosi rhywfaint o lifogydd yma a thraw o nentydd a ffrydiau bychain a bydd dŵr ar wyneb y ffyrdd yn gwneud amodau gyrru yn anodd.

Yn y cyfamser, ar hyd arfordir o Ynys Môn i dde-orllewin Cymru, gallai gwyntoedd cryfion a thonnau mawr arwain at fwy o lifogydd mewn mannau nos Fawrth a bore dydd Mercher.

Mae swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i fonitro ac atgyweirio amddiffynfeydd ar hyd yr arfordir yn dilyn y storm y penwythnos diwethaf.

Yn Fairbourne yng Ngwynedd mae gwaith atgyweirio brys yn cael ei wneud yn dilyn difrod i’r morglawdd. Heddiw mae contractwyr yn adeiladu ffordd fynediad i gyrraedd y safle er mwyn gallu cludo hyd at 500 tunnell o gerrig chwarel i ategu’r amddiffynfeydd.

Bu’r amddiffynfeydd dros dro yn Llanbedr yn llwyddiant mawr gan leihau lefel y llifogydd ar dir ffermio ac mewn pedwar eiddo yr oedd storm y mis diwethaf wedi effeithio arnynt.

Yng Nghrindai ger Casnewydd, defnyddiwyd pympiau dwr a llwyddodd hyn i rwystro llifogydd yn Stryd Alderney ac yn Niwgwl mae swyddogion wedi bod yn clirio falf lanw glep oedd wedi cael ei gorchuddio â graean.

Mae rhybuddion llifogydd ‘byddwch yn barod’ a rhybuddion llifogydd yn cael eu diweddaru ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru bob 15 munud ac i’w gweld ar y dudalen hon

Mae gwybodaeth a diweddariadau hefyd ar gael drwy ffonio’r Llinell lifogydd ar 0345 988 1188.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru