Datganiad Rhagolygon Llifogydd 01/02/2014

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog pobl sy’n byw ger arfordir Cymru i barhau i fod yn wyliadwrus oherwydd rhagwelir y bydd gwyntoedd cryfion yn digwydd ar yr un pryd â’r llanw uchel nos Sadwrn.

Daw’r rhybudd hwn er bod effeithiau’r llanw uchel fore heddiw wedi bod yn llai difrifol na’r hyn a ragwelwyd.

Bydd rhybuddion llifogydd ar gyfer holl arfordir Cymru yn parhau drwy gydol dydd Sadwrn.

Rhagwelir y bydd gwyntoedd cryfion o’r de orllewin yn effeithio ar Gymru drwy gydol y prynhawn a chyda’r nos heddiw ac y mae perygl y byddant yn cyfuno â’r llanw uchel ar nos Sadwrn ac y gallant achosi llifogydd, yn arbennig yn ardal Casnewydd.

Ceir perygl hefyd y bydd tonnau mwy a mwy o ewyn nac a gafwyd bore heddiw, yn taro arfordiroedd y gorllewin, er enghraifft yn Aberystwyth.

Cynghorir yn gryf bod pobl yn cadw’n glir oddi wrth bromenadau a glannau môr oherwydd gallai tonnau mawr eu chwipio i ffwrdd neu gallent gael eu taro gan falurion.

Mae staff Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i sicrhau bod amddiffynfeydd arfordirol ac amddiffynfeydd afonydd yn gweithio’n llwyddiannus, gan glirio malurion a gweithio’n glos ag awdurdodau lleol, yr heddlu a phartneriaid eraill i helpu i sicrhau bod cymunedau yn barod ar gyfer llifogydd posibl.

Mae rhybuddion llifogydd ‘byddwch yn barod’ a rhybuddion llifogydd yn cael eu diweddaru ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru bob 15 munud ac i’w gweld ar y dudalen hon.

Mae gwybodaeth a diweddariadau hefyd ar gael drwy ffonio’r Llinell llifogydd ar 0345 988 1188.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru