Cynnal ymarfer amddiffyn rhag llifogydd ar heol Abergwili

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn cynnal ymarfer amddiffyn rhag llifogydd ar Dydd Sul y 3ydd o Rhagfyr ar Heol Abergwili, Sir Gaerfyrddin i brofi’r amddiffynfeydd rhag llifogydd wrth gefn sy’n amddiffyn 147 o adeiladau yn y pentref.

Fe fydd y ffordd ar gau o 11am a bydd yn parhau i fod ar gau am hyd at bedair awr tra y bydd yr ymarfer yn cael ei gynnal.

Bydd yr ymarfer hwn yn gyfle i CNC brofi cynlluniau amddiffyn rhag llifogydd wrth gefn yr ardal, fel y gellir paratoi’n well pe bai’r prif amddiffynfeydd yn peidio â gweithio.

Mae hyn yn cynnwys amddiffynfeydd newydd rhag llifogydd y gellir eu datgymalu a’u codi’n gyflym pe bai llifogydd yn digwydd.

Meddai Simone Eade, Uwch Gynghorydd Rheoli Digwyddiadau Llifogydd yn CNC:

“Gall llifogydd andwyo cartrefi a busnesau fel ei gilydd, a dyna pam y mae amddiffyn rhag llifogydd yn un o’n prif flaenoriaethau.

“Er ein bod yn rhoi llawer o adnoddau i amddiffynfeydd rhag llifogydd, rhaid inni baratoi rhag ofn iddynt beidio â gweithio. Bydd yr ymarfer hwn yn rhoi cyfle inni brofi’r paratoadau hynny.

“Gobeithio y bydd pobl yn gweld y fantais o gynnal ymarferion o’r fath ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster.”

Mae’r ymarfer hwn yn rhan o gynlluniau Parhad Busnes CNC ac mae’n ofynnol dan Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru