Pysgod wedi’u lladd yn Sir Gaerfyrddin

Mae swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn ymchwilio i achos o ollwng slyri yn is-afon Afon Taf yn Sir Gaerfyrddin, lle y cafodd mwy na 230 o bysgod eu lladd.

Daeth swyddogion CNC o hyd i ffynhonnell y slyri ac mae’r llygredd wedi dod i ben erbyn hyn.

Mae asesiad parhaus o effaith y digwyddiad a marwolaethau’r pysgod, a oedd yn cynnwys pysgod eogaidd, pennau lletwad, llysywod a llysywod pendoll, yn cael ei gynnal ar hyd 2 cilometr o Afon Hydron.

Meddai Andrea Winterton, Rheolwr Gweithrediadau Gorllewin Cymru ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Daethom o hyd i ffynhonnell y llygredd gan sicrhau ei fod wedi dod i ben. Byddwn yn parhau i fonitro’r afon yn ofalus er mwyn gwneud yn siŵr na fydd unrhyw broblemau amgylcheddol parhaus i’w cael.

“Mae ein hymchwiliad i’r modd y digwyddodd hyn ar y gweill.

“Os gwelwch unrhyw achos o lygredd, gallwch roi gwybod inni trwy ffonio ein llinell argyfwng ar 0800 807060.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru