Gwaith argyfwng llifogydd ar draethau Sir Benfro

Mae gweithwyr Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n ymateb i ddigwyddiadau’n gwneud gwaith brys i leihau peryglon llifogydd ar ddau draeth yn Sir Benfro ar ôl y storm y penwythnos diwethaf.

Ar ôl y llanw uchel a’r gwyntoedd tymhestlog a fwriodd orllewin Cymru nos Sadwrn, mae gro a thywod wedi’u taflu i fyny’r traeth gan dagu gollyngfeydd ar y traethau yn Amroth a Niwgwl.

Mae’r dŵr yn llifo drwy’r gollyngfeydd ac ar y traeth ar lanw isel, sy’n gostwng lefelau’r dŵr yn Nant Trelissey yn Amroth a Nant Brandy yn Niwgwl.

Gan fod y cwlferti erbyn hyn wedi’u tagu, bydd dyfroedd y nentydd yn codi’n raddol a gallai hynny achosi llifogydd mewn tai,  meysydd carafanau a ffyrdd yr ardal.

Bydd tîm arbenigol yno yn ystod y dyddiau nesaf i waredu dros 3,000 tunnell o ro o’r ddau safle er mwyn i ddŵr yr afonydd ostwng i’w lefel arferol.

Mae’r gwaith hwn arbennig o bwysig gan y bydd y tywydd yn parhau’n ansefydlog dros fisoedd y gaeaf.

Meddai Neil Davies o Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Ar ôl tywydd garw dros y penwythnos, mae’n rhaid sicrhau fod pob rhwystr ac atalfa’n cael eu clirio gynted â bo modd.

“Roedden ni ar alw dros y penwythnos, yn cadw llygad ein hamddiffynfeydd llifogydd ac yn ymateb i unrhyw broblemau.  Nawr, rydym yn sicrhau fod unrhyw ddifrod yn cael ei drwsio.

“Os bydd unrhyw un yn gweld unrhyw rwystrau neu ddifrod sy’n codi pryder, rydym yn eu hannog i ffonio’n llinell boeth ar 0800 807060 er mwyn i ni allu ymateb neu gysylltu ag asiantaethau eraill i ateb y broblem.”

Mae yr wythnos hon yn nodi wythnos gyntaf o ymgyrch genedlaethol i godi ymwybyddiaeth a rhoi cyngor i bobol ar berygl llifogydd.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru