Arwyddion cynnar o wanwyn

Goat on a snowy mountain

Mae wedi bod yn aeaf oer ond mae arwyddion bod y gwanwyn ar fin cyrraedd a gwyliau hanner tymor yw’r amser perffaith i fwynhau awyr agored bendigedig Cymru.

Mae gan Cyfoeth Naturiol Cymru awgrymiadau difyr am ble i fynd i weld arwyddion cyntaf fod gwanwyn ar y ffordd.

Dywedodd  Rob McCall, arbenigwr newid yn yr hinsawdd :

“Rydym bob amser yn falch o weld y gwanwyn ar ôl misoedd y gaeaf ac er nad yw’n cychwyn yn swyddogol mewn termau meteorolegol tan 1 Mawrth, mae eisoes digon i’w weld.

“Gall fod yn goed mewn blagur, planhigion yn cychwyn blodeuo, brogaod yn silio, neu adar yn nythu ac yn casglu deunydd ar gyfer adeiladu eu nythod, a chyda’r diwrnodau’n ymestyn medrwn i gyd gymryd mantais o dirlun Cymru.

“Ac wrth i chi fwynhau eich hunan, fedrwch hefyd helpu casglu tystiolaeth hanfodol ar sut mae newid yn yr hinsawdd  yn effeithio ar Gymru a’i fywyd gwyllt drwy gofnodi eich arwyddion o wanwyn ar Galendr Natur Coed Cadw.”

Mae Calendr Natur yn gartref i filoedd o wirfoddolwyr sy’n cofnodi arwyddion o’r tymhorau lle maent yn byw ar draws y DU.

Gall olygu nodi’r fuwch goch gota neu wennol gyntaf y flwyddyn, neu fwyaren ddu gyntaf yr hydref.

Ychwanegodd Rob:

“Nid oes angen i chi fod yn arbenigwr i gymryd rhan  ymwelwch â gwefan Nature's Calendar lle fedrwch ddod o hyd i lawer o gymorth a gwybodaeth, gan gynnwys llyfryn adnabod natur rhad ac am ddim.

“Mae’r math yma o gofnodi wedi symud o fod yn hobi i ffynhonnell hanfodol o dystiolaeth ar sut mae bywyd gwyllt yn ymateb i newid yn yr hinsawdd.

“A pheidiwch ag anghofio i adael i ni wybod beth rydych wedi’i weld wrth i chi fynd o gwmpas drwy rannu eich lluniau chi gyda ni @NatResWales gan ddefnyddio’r hashnod #ArwyddCyntarGwanwyn ar Twitter ac Instagram, neu yn ein grŵp Cefn Gwyllt Cymru ar Facebook.”

Dyma rai syniadau i’ch rhoi ar ben y ffordd:

  • Edrychwch am rifft y broga fel hwn ddarganfuwyd yn Llyn Celyn, Sir Fôn
  • Cornchwiglen yn arddangos ei hun ac yn arwydd o’r gwanwyn yng Ngwarchodfa Gwlyptiroedd Casnewydd
  • Myn gafr, ar yr Wyddfa – arwydd fod y gwanwyn ar ei ffordd. Llun gan ein warden Hywel Roberts
  • Beth am ymweld â Gwarchodfa Natur Genedlaethol Fenn’s a Whixall Mosses  ger Whitchurch a Wrecsam i weld a allwch weld os yw’r gylfinir wedi dychwelyd i fridio. Am fwy o wybodaeth wëwch i info.whixall@naturalengland.org.uk
  • Edrychwch am genau cyll neu gynffonnau ŵyn bach - fel y rhain yn Warchodfa Natur Leol Nant y Pandy, Llangefni, Sir Fôn.  Mae Cenau cyll nid yn unig yn edrych fel cynffonnau ŵyn bach, ond hefyd maent yn ymddangos yn ystod y tymor wyna

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru