Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Prentisiaethau digidol i bobl ifanc Gogledd Cymru

Ein prentiswyr wrth eu gwaith

Gall pobl ifanc sy’n ymddiddori mewn technoleg ddigidol wneud cais am gynllun prentisiaeth dwy flynedd gyda Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC).

Mae cynllun Cyfoeth, a sefydlwyd gan CNC bedair blynedd yn ôl, yn cynnig cyfle i rai sy’n gadael y coleg a’r chweched dosbarth weithio ac ennill cymwysterau TG (Technoleg Gwybodaeth) gwerthfawr yr un pryd.

Bydd y prentisiaid yn ymwneud ag ystod eang o dasgau sy’n hanfodol i’r sefydliad Cymru gyfan hwn.

Gall hyn olygu unrhyw beth, o raglennu cyfrifiaduron i sefydlu rhwydweithiau mewn swyddfeydd.

Meddai Mark Diggle, Rheolwr Cynllun Prentisiaeth TG, Cyfoeth Naturiol Cymru:

 “Rydym yn chwilio am brentisiaid i ddod i weithio yn ein swyddfa ym Mangor.

 “Byddant yn cael y cyfle i ddysgu sgiliau newydd a gweithio ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol, ac ar yr un pryd byddant yn ennill cymhwyster Microsoft.

 Mae CNC wedi cymryd 16 o bobl i weithio yn yr adran TG ers i gynllun prentisiaeth Cyfoeth ddechrau yn 2013:

 “Mae hwn yn gyfle rhagorol i bobl ifanc sy’n ystyried dilyn gyrfa yn y sector aruthrol bwysig hon sy’n tyfu yng Nghymru.

 “Mae cynllun prentisiaeth Cyfoeth wedi bod yn gymaint o lwyddiant ac rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn cynnig cyfleoedd o’r fath sy’n helpu i greu gweithlu mwy medrus yng Nghymru.

Eleni mae’r brentisiaeth wedi cael ei hymestyn i gynnwys Prentisiaeth TG Masnachol a fydd yn cyfuno Diploma Lefel 3 BTEC mewn Gweinyddiaeth Busnes a chymhwyster CIPS proffesiynol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 8 Medi 2017.

 Rhagor o wybodaeth am gynllun prentisiaeth Cyfoeth.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.