Cryfhau amddiffynfa Fairbourne

Mae gwaith i atgyweirio amddiffynfeydd môr ar gyfer pentref arfordirol yng Ngogledd Cymru yn dechrau yr wythnos nesaf.

Mae gwaith i atgyweirio amddiffynfeydd môr ar gyfer pentref arfordirol yng Ngogledd Cymru yn dechrau yr wythnos nesaf.

Bydd contractwyr Cyfoeth Naturiol Cymru yn gosod tua 20,000 tunnell o graig amddiffynnol i roi mwy o amddiffyniad i bentref Fairbourne yng nghornel Friog.

Bydd y gwaith yn dechrau ar ddechrau Tachwedd 2018 a disgwylir iddo gael ei gwblhau erbyn Gwanwyn 2019, yn dibynnu ar y tywydd.

Bydd y gwaith yn cael ei wneud mewn ffordd sy'n aflonyddu cyn lleiad â phosib ar drigolion lleol.

Am tua 18 wythnos, tra bydd loriau yn cario cerrig ar gyfer yr amddiffynfa, bydd darn deheuol Penrhyn Drive yn gweithio dan system un ffordd.

Dywedodd Sian Williams, Pennaeth Gweithrediadau Gogledd Cymru ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru: "Rydym wedi ymrwymo i gynnal a monitro amddiffyniad llifogydd Fairboune yn y tymor byr a chanolig er mwyn helpu i leihau'r risg o lifogydd.

"Mae atgyweirio’r amddiffynfeydd yng nghornel Friog yn rhan o'r ymrwymiad hwn."

Gall unrhyw un sy'n pryderu am lifogydd hae; mwy o wybodaeth ynglyn â’u risg llifogydd a chofrestru am rybuddion llifogydd am ddim trwy ffonio 0345 988 1188 neu drwy fynd i www.naturalresources.wales/flooding.

Mae NRW yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Gwynedd a'r gymuned trwy Fwrdd Prosiect Fairbourne yn Symud Ymlaen.

 

 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru