Gwybodaeth i olygyddion

Logo Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae pobl Dyffryn Conwy wedi cael eu hysbysu eu bod yn llai tebygol o ddioddef llifogydd ar ôl i adroddiad newydd ar y llifogydd diweddaraf gael ei gyhoeddi gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC).

Mae’r adroddiad, a gomisiynwyd ar ôl llifogydd y gaeaf yn 2015, yn dangos yr oedd dŵr llifogydd ger Llanrwst tua 70cm (dros 2 droedfedd) yn is yn ystod y digwyddiad nag y byddai wedi bod os na fyddai’r cynllun wedi cael ei roi ar waith.

Heb y cynllun, byddai’r llifogydd yn Rhagfyr 2015 wedi bod yr un mor ddifrifol â llifogydd 2004 a 2005 pan fu dros 40 o dai ddioddef difrod llifogydd y ddwywaith.

Yn ystod llifogydd 2015, cafodd tri chartref yn Llanrwst ddifrod llifogydd oherwydd cyfuniad o ffactorau.

Dywedodd Keith Ivens, rheolwr perygl llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru “Mae’r adroddiad hwn yn profi fod y cynllun i leihau’r perygl o lifogydd yn Nyffryn Conwy wedi bod yn llwyddiant.

“Mae’r afon Conwy yn draenio rhan fawr o Eryri a bydd y gorlifdir yno wastad yn agored i lifogydd. Ond mae’r cynllun, a roed ar waith 8 mlynedd yn ôl, yn lleihau’r perygl o lifogydd yng nghartrefi pobl yn Llanrwst a Threfriw.

“Mae’r adroddiad hwn yn bwysig oherwydd mae’n rhoi model llifogydd i ni y gallwn ni ei ddefnyddio i weld beth yw’r ffordd orau o ddelio â pherygl o lifogydd yn Nyffryn Conwy yn y dyfodol.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru