Dewch at y bwrdd Aberystwyth!

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn annog pobl i ganfod mwy am ddod yn aelodau o’r Bwrdd er mwyn helpu i bennu cyfeiriad i’r sefydliad a llunio dyfodol yr amgylchedd yng Nghymru.

Bydd CNC yn cynnal sesiwn galw heibio i’r cyhoedd yn Aberystwth i egluro pa mor bwysig yw rôl aelodau’r bwrdd a sut mae’r broses benodi yn digwydd. 

Yn y sesiwn galw heibio, bydd Emyr Roberts (Prif Weithredwr), Peter Matthews (Cadeirydd) a nifer o aelodau cyfredol y Bwrdd wrth law i ateb unrhyw gwestiynau mewn perthynas â rôl y bwrdd. 

Cynhelir y sesiwn ar ddydd Mawrth 19 Mai yn y swyddfa Cyngor Sir Ceredigion yn Aberystwyth, rhwng 12:30 a 15:30 o’r gloch. 

Meddai Clive Thomas, Cyfarwyddwr Cyfarwyddiant CNC: 

“Gan ein bod yn sefydliad ifanc, mae gennym swydd bwysig i’w gwneud wrth sicrhau bod ein hadnoddau naturiol yn cael eu cynnal, eu gwella a’u defnyddio’n gynaliadwy, nawr ac yn y dyfodol. 

“Er mwyn ein helpu i wneud hyn yn gywir, mae arnom angen aelodau bwrdd a chanddynt wybodaeth a phrofiad helaeth, o amrediad o wahanol gefndiroedd sy’n rhoi adlewyrchiad cywir o ddyheadau a natur amrywiol Cymru. 

“Mae hwn yn gyfle cyffrous i bobl wneud gwahaniaeth i sefydliad cyntaf o’i fath drwy’r byd, sy’n arwain y ffordd o ran rheoli ein hadnoddau naturiol.” 

Gweinidog Adnoddau Naturiol sy’n penodi ar gyfer y Bwrdd ac arweinir y broses benodi gan Lywodraeth Cymru. 

Er mwyn mynychu’r digwyddiad hwn, neu i gofnodi diddordeb mewn ymuno â bwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru yn y dyfodol, anfonwch e-bost i comeonboard@naturalresourceswales.gov.uk

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru