Posibilrwydd o rybuddion llifogydd arfordirol

Flood warning sign

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gofyn i bobl fod yn wyliadwrus oherwydd gallai tywydd stormus aflonyddu ar ardaloedd lleol ac o bosibl achosi llifogydd y penwythnos hwn.

Ar hyn o bryd mae’r rhagolygon yn dangos fod gwyntoedd cryfion yn debygol o gyfuno â llanw uchel nos Wener tan ddydd Sadwrn gan effeithio ar ran sylweddol o arfordir Cymru. 

Cynghorir pobl i gadw llygad ar y rhagolygon tywydd lleol yn ystod y dyddiau nesaf, a darllen gwefan CNC i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw hysbysiadau neu rybuddion llifogydd a allai fod wedi eu cyhoeddi yn eu hardal. 

Er mwyn paratoi at hyn, bydd gweithwyr ymateb i argyfwng o CNC allan mewn ardaloedd bregus yn sicrhau fod amddiffynfeydd llifogydd yn gweithio’n foddhaol. 

Meddai Richard Hancox, o Cyfoeth Naturiol Cymru: 

“Byddwn yn cadw llygad barcud ar y llanw ac ar y rhagolygon diweddaraf o’r Swyddfa Dywydd yn ystod y dyddiau nesaf, ac os bydd rhaid inni gyhoeddi hysbysiadau neu rybuddion llifogydd byddwn yn gwneud hynny. 

“Rydym wedi bod yn siarad yn barod â’n partneriaid o’r gwasanaethau brys a’r awdurdodau lleol er mwyn iddyn nhw hefyd gael rhoi eu cynlluniau ar waith. 

“Fel bob amser, rydym yn eich cynghori i gadw’n glir o’r arfordir, ac o unrhyw bier neu bromenâd yn ystod y cyfnod hwn oherwydd gallai tonnau mawr a thywydd stormus eu gwneud yn lleoedd hynod o beryglus.” 

Mae hysbysiadau a rhybuddion llifogydd yn cael eu diweddaru ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru bob 15 munud. 

Mae gwybodaeth a diweddariadau ar gael hefyd drwy ffonio Floodline ar 0345 988 1188. Gall pobl hefyd gofrestru i dderbyn rhybuddion llifogydd rhad ac am ddim un ai drwy ffonio rhif Floodline neu ar wefan CNC.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru