Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Maes parcio ar gau yn ystod y gwaith o gwympo coed

Y Bwa vistor centre sign with the sun setting in the background behind a silhouette of a tree

Bydd maes parcio yng Ngheredigion ar gau tra bod Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn cwympo coed.

Mae ychydig o goed ar bwys Y Bwa, ger Pontarfynach, wedi eu heintio gan glefyd tebyg i ffwng, Phytophthora ramorum, hefyd a elwir fel arfer yn glefyd Llarwydd.

Er mwyn arafu lledaeniad y clefyd bydd CNC yn cwympo coed heintiedig yn yr ardal.

Bydd llwybr a maes parcio’r Bwa ar gau dros dro o ddydd Llun, 23 Hydref, a disgwylir i’r gwaith gymryd tua 5 mis i’w gwblhau.

Tra bod y gwaith ar y gweill, mae CNC yn annog pobl i archwilio llwybrau eraill sydd gerllaw, yn Ystâd yr Hafod, Bwlch Nant yr Arian a Gelli Ddu.

Dywedodd Steve Creswell, Reolwr Gweithrediadau Canolbarth Cymru:

“Rydym yn gofalu am sawl safle ar draws Cymru lle gall pobl fwynhau prydferthwch ein hamgylchedd naturiol.

 “Ond weithiau mae angen i ni gau rannau o’r goedwig yn ystod y gwaith o gwympo coed er mwyn diogelwch pobl.

 “Rydym yn gwybod faint mae pobl yn gwerthfawrogi’r ardal ar gyfer hamddena ac ymlacio, a byddwn yn ail agor y maes parcio a’r llwybr mor gynted y bydd yn ddiogel i wneud hynny.”

 Bydd arwyddion yn cael eu gosod yn yr ardal ac mae CNC yn dweud ei bod yn hanfodol fod pobl yn dilyn y cyfarwyddiadau, am resymau diogelwch

 Gellir dod o hyd i gyngor a chanllawiau ar sut all pobl helpu i leihau lledaeniad Phytophthora ramorum ar wefan CNC - http://naturalresourceswales.gov.uk/guidance-and-advice/environmental-topics/woodland-management/tree-health-and-biosecurity/biosecurity/?lang=cy

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.